Ruudin ydinryhmän nuoret ja osastopäällikkö Katri Kairimo päättivät Itäkeskuksen jalkapallotoiminnan rahoituksesta RuutiBudjetti Gaalassa.

Lisää budjettivaltaa nuorten käsiin

02.03.2017 16:27

Nuorisoasiainkeskus kohdensi budjetistaan 200 000 euroa suoraan nuorten esittämiin toimintaehdotuksiin. Ensimmäiset päätökset rahankäytöstä tehtiin RuutiBudjetti Gaalassa 27. helmikuuta.

Mitä kuulostaisi 11 000 euroa nuorten kyläjuhlille? Pasilan nuoret pääsevät tänä vuonna toteuttamaan ideaansa, joka sai lisärahoituksen RuutiBudjetti Gaalassa Maunula-talossa 27. helmikuuta.

Nuoret ja nuorisoasiainkeskuksen osastopäälliköt päättivät tapahtumassa 31 nuorten toimintaidean rahoituksesta. Mukana oli ehdotuksia tapahtumista hygieniapassikoulutuksiin ja leffahuoneisiin.

RuutiBudjetti on tuonut osallistuvan budjetoinnin jo vuodesta 2013 eri puolille Helsinkiä, mutta tänä vuonna nuorten omaehtoiseen toimintaan kohdennettu summa nousi tuntuvasti.

Nuoret hakivat RuutiBudjetti Gaalassa nuoriso-ohjaajien avustuksella rahoitusta itse ideoimalleen toiminnalle. Mukaan toivottiin myös sellaisia projekteja, joille ei vielä aiemmin ole löytynyt sopivaa lokeroa nuorisotoiminnan suunnittelussa.

Uutta jalkapallotoimintaa itään

Itäkeskuksessa nuoret ovat pitkään toivoneet lisäpotkua jalkapallotoimintaan ja hakivat nyt toiminnalle 4 500 euron rahoitusta. RuutiBudjetti Gaalassa päätöksiin vaikuttivat etenkin ehdotusten perustelut.

”Jalkapallo on kallista ja sitovaa. Haluamme, ettei se ole niin sitovaa. Lisäksi jotkut haluavat itsenäistä harjoittelua”, kertoivat Itäkeskuksen nuoret.

”Jalkapallotoiminta hyödyttäisi myös laajemmin alueen nuoria”, lisäsi nuorisotyönohjaaja Sanna Pitkäranta Itäkeskuksen nuorisotalo Kipinästä.

Ruudin ydinryhmän nuoret sekä osastopäällikkö Katri Kairimo myönsivät lopulta Itäkeskuksen jalkapallotoiminnalle jopa haettua enemmän rahoitusta, yhteensä 5 000 euroa.

RuutiBudjetti Gaalassa päätettyjä nuorten toimintaehdotuksia päästään toteuttamaan jo kevään aikana (suurenna kuvaa klikkaamalla).

Osallistuvaa budjetointia toteutetaan Helsingissä nuorisotalojen ja koulujen yhteistyönä. Nuoret tuottavat tietoa, tekevät tiedon perusteella ehdotuksia ja äänestävät ehdotuksista parhaat jatkoon. Lopulta alueen nuorille tärkeimmistä ehdotuksista neuvotellaan nuorten ja budjetista vastaavien työntekijöiden kesken.

Viime vuonna RuutiBudjetin kautta koti- ja koulualueensa toimintaa suunnitteli 12 000 helsinkiläisnuorta. Vuonna 2017 RuutiBudjetti laajenee 200 000 euron rahoituksen lisäksi jokaiselle Helsingin yläkoululle. 

Kuvia RuutiBudjetti Gaala -tapahtumasta nuorisoasiainkeskuksen Flickr-tilillä.

JAA