Liikkeelle!-ryhmällä monia positiivisia vaikutuksia poikien hyvinvointiin

24.02.2017 15:13

Boosti-hankkeen ja Poikien talon yhteinen syrjäytymisvaarassa oleville pojille tarkoitettu Liikkeelle!-ryhmä on vaikuttanut positiivisesti mukana olleiden poikien hyvinvointiin. Liikuntaakin tärkeämmäksi seikaksi pojat ovat kokeneet mukavan yhdessä tekemisen.

Nämä ja monta muuta asiaa poikien liikkumisesta selvisi sairaanhoitajiksi opiskelevien Reetta Pirin ja Saila Piston opinnäytetyöstä Poikien ja ohjaajien kokemukset Liikkeelle! -ryhmästä ja liikunnan vaikutuksista poikien hyvinvointiin.  Opinnäytetyö tutkii liikunnan vaikutuksia syrjäytymisriskissä olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten poikien hyvinvointiin. Tutkimukseen haastateltiin-ryhmässä käyviä poikia ja ryhmän ohjaajia. Pojat olivat 14–25-vuotiaita.


Liikkeelle!-ryhmässä saa kavereita

Kaikki haastatellut pojat pitivät tärkeänä, että ryhmässä saa olla oma itsensä ja erilaisuutta arvostetaan. Aktiviteetit olivat poikien mielestä mukavia, koska he saivat itse vaikuttaa niihin. Liikunta ei ollut fyysisiin ominaisuuksiin tai suorittamiseen perustuvaa, vaan enemmän yhdessä tekemistä ja onnistumisen kokemista. Ryhmään osallistuminen oli vaikuttanut positiivisella tavalla myös sosiaalisten suhteiden syntyyn. Kaikki pojat olivat saaneet uusia kavereita ryhmästä tai Poikien Talolta. Lisäksi pojat olivat tyytyväisiä ryhmän ohjaajien toimintaan.

Ohjaajat kertoivat, että ryhmään osallistuneet pojat olivat jääneet sosiaalisten ympyröiden ulkopuolelle. Lisäksi negatiiviset liikuntakokemukset olivat aiheuttaneet liikkumattomuutta.

Liikkeellä!-ryhmässä ohjaajat olivat huomanneet positiivisia muutoksia poikien kehonkielessä, itsetunnossa ja aloitekyvyssä. Ryhmän positiiviset vaikutukset olivat auttaneet ohjaajien mukaan osaa pojista takaisin myös koululiikunnan pariin.

Ohjaajat haluavat liikunnan ohella keskittyä vuorovaikutukseen ja sosiaalisten suhteiden parantamiseen, jotta jatkossa kanssakäyminen muiden kanssa olisi helpompaa. Onnistumisen kokemukset olivat osalla pojista jääneet vähäisiksi. Suorittamisen sijaan ryhmässä keskitytäänkin kokeiluihin ja onnistumisiin.

Ohjaajien mielestä on myös tärkeää, että pojat saavat itse vaikuttaa toimintaan, jotta se olisi mahdollisimman mielekästä ja tulisi kokemus, että omilla mielipiteillä on väliä. Opinnäytetyön päätelmien mukaan matalan kynnyksen poikien liikuntaryhmälle on tarvetta myös jatkossa ja laajemmalla mittakaavalla.

Lue koko opinnäytetyö.
 

JAA