Vuodesta 2020 alkaen jokaisella Helsingissä syntyvällä lapsella on kulttuurikummi

Helsingin kaupunki on ryhtynyt yhdessä monien kulttuuritoimijoiden kanssa Kulttuurin kummilapset -hankkeeseen, joka tuo hyvinvointia lapsiperheille kulttuurin ja taiteen keinoin. Hankkeen mahdollistaa Jane ja Aatos Erkon säätiön 900 000 euron avustus.

Ensi vuodesta alkaen jokaisella Helsingissä syntyvällä lapsella on kummina kulttuuritoimija, jonka kautta lapsi perheineen saa kokea kulttuuri- ja taide-elämyksiä. Tavoite on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Perheet kutsutaan mukaan toimintaan neuvoloissa heti lapsen synnyttyä ja kummius jatkuu, kunnes lapsi aloittaa koulun. Lapsen kehitysvaiheelle sopivaksi räätälöidyssä toiminnassa korostuu kulttuuri perheen arjen parantajana.

”Kulttuurin kummilapset edistää jokaisen lapsen yhdenvertaista oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin sekä mahdollisuutta tulevaisuustaitojen, kuten empatia ja vuorovaikutus, kehittämiseen. Pitkäjänteinen yhteistyö eri kulttuuritoimijoiden kanssa näitä tavoitteita kohti on todella arvokasta”, sanoo Helsingin kulttuurijohtaja Mari Männistö.

Hankkeen taustalla ovat erinomaiset kokemukset Helsingin kaupunginorkesterin kummilapsitoiminnasta vuosina 2000 ja 2012 syntyneiden kanssa. Kaupunginorkesterin kummilapsitoiminnan inspiroimana toiminta laajenee jatkuvaksi siten, että eri taiteenalojen kummilapsiksi pääsevät kaikki Helsingissä syntyvät lapset vuodesta 2020 eteenpäin. Kulttuurin kummilapset –hanketta kehittää noin 30 erikokoista eri taiteen ja kulttuurin tahoa.

Vuonna 2020 syntyneistä lapsista tulee Helsingin kaupunginorkesterin kummilapsia ja vuonna 2021 syntyvistä Helsingin teattereiden (Helsingin kaupunginteatteri, Suomen Kansallisteatteri, Svenska Teatern, Q-teatteri, Nukketeatteri Sampo ja Teatteri IlmiÖ) kummilapsia. Vuodesta 2022 alkaen mukaan tulee joka vuosi uusi taidemuoto, kunnes vuonna 2027 vuorossa on jälleen Helsingin kaupunginorkesteri. Helsingin kaupungin kulttuuripalvelut koordinoi Kulttuurin kummilapset -hanketta.

”Jane ja Aatos Erkon säätiö arvostaa Helsingin kaupungin kulttuurimyönteisyyttä, ja haluaa avustuksellaan tukea pienten kaupunkilaisten kasvamista luontevasti kulttuurin kuluttajiksi. Luotamme, että hanke luo tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikille perheille nauttia kulttuurielämyksistä”, toteaa säätiön asiamies Marja Leskinen.

JAA