Kuvassa pyöräilijä pyöräilee Helsingin Kalasatamassa Isoisän sillalla. Kuva Riku Pihlanto / Helsinki Marketing.

Uudet liikkumisen suositukset vahvistavat Helsingin liikkumisohjelman ydinviestiä – jokainen askel kannattaa

Aikuisväestön liikuntasuosituksista siirryttiin liikkumisen suosituksen aikakauteen maanantaina 21.10.2019 keskustakirjasto Oodissa. Uudet suositukset korostavat kevyen arkiliikkumisen ja istumisen tauottamisen merkitystä. Helsingin liikkumisohjelmassa on kyetty reagoimaan liikkumisen suosituksiin etukenossa. Tämän on tehnyt mahdolliseksi toimiva yhteistyö tutkijoiden, muun muassa suositukset laatineen UKK-instituutin kanssa. Liikkumisohjelmassa kaupunkilaisten tietoisuutta lisätään, liikkumista suosivaa infraa rakennetaan ja arjen toimintaympäristöjä kehitetään kaiken ikäisiä helsinkiläisiä koskien.

Liikkumisohjelma nostaa liikunnalliset arkiteot ja -valinnat urheilusuoritusten rinnalle ajatuksella ”pienikin liike auttaa”. Erityisesti vähän liikkuvien osalta kevyen arkiliikkumisen hyödyt korostuvat.

Liikkumisen puute on jo pitkään tunnistettu valtavaksi kuormittavaksi tekijäksi niin yksilöille kuin yhteiskunnallekin. Mielikuva liikkumisesta yhdistyy tyypillisesti erillisiin liikunta- ja urheilusuorituksiin, jotka ovat ihmisille monin tavoin tärkeitä, mutta usein myös satunnaisia ja kiinnostavat ihmisistä vain osaa. Uusien suositusten viesti on lohdullinen: kaikki liikkuminen kelpaa. Istumisen vaaroja voi torjua nousemalla säännöllisesti seisomaan. Sykettä voi nostaa yhtä lailla pihatöissä, työmatkalla, portaissa kuin pyörän satulassakin. Omien mieltymysten mukainen vapaa-ajan liikunta täydentää liikkumisen kokonaisuutta.

”Iloitsen siitä, että vanhanaikaisista liikuntasuosituksista siirrytään vihdoin relevantimpiin liikkumissuosituksiin. Liikkumisen lisäämisen ja istumisen vähentämisen tarve on nykyihmisen elämän realiteetit tunnistaen valtaosaa koskettava asia. Länsimaisilla yhteiskunnilla ei ole varaa sivuuttaa tätä kysymystä erityisesti väestön ikääntyessä”, toteaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsingin liikkumisohjelma käynnistyi joulukuussa 2018. Ohjelmaan kirjattiin liki 60 toimenpidettä, joita kaupungin kaikki toimialat olivat yhdessä suunnittelemassa.

”Kaupungit kohtaavat joka ikinen päivä asukkaansa kaupunkiympäristön, palveluiden ja kumppanuuksien kautta. Helsingissä arkiliikkumisen edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävä liikkumisohjelma on strategiatason missio ja siksi kaikkien kaupungin palveluiden agendalla – myös niiden, jotka eivät ole mieltäneet itseään liikkumisen edistäjiksi. Kysymys on liikkumisen ymmärtämisestä ja oivaltamisesta, asenteista ja sitoutumisesta, jotka lopulta muuttavat maailmaa”, Vapaavuori jatkaa.

Liikkumisohjelma näkyy vähitellen ympäri Helsinkiä. Liki 62 prosentilla kotihoidon asiakkaista on otettu käyttöön liikkumissopimus. Vuoden 2019 aikana kunnostetaan kymmenen koulupihaa liikunnallisuuteen kannustaviksi. Kaupunkipyörien määrää ja saavutettavuutta on lisätty. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on myöntänyt avustuksia uusien harrastus- ja liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen järjestöille. Helsinki rakentaa vuoteen 2021 mennessä 75 kilometriä kantakaupungin pyöräliikenneverkkoa ja 3 000 pyörätelinettä yleisille katualueille. Ikäihmisten liikkumisessa on toteutettu koulutusohjelma yhteistyössä Harvardin yliopiston ja Bloomberg Philantrophies -säätiön kanssa. Kaikille kaupungin työntekijöille on hankittu taukoliikkumissovellus ja kaupunkipyörän käyttö on nostettu henkilöstöeduksi. Pienten lasten ja heidän perheidensä liikkumista tuetaan yhteistyössä neuvoloiden, leikkipuistojen, päiväkotien ja liikunta- ja kotipalveluiden kanssa.

”Liikkumattomuutta ratkotaan maailmassa, joka perustuu sujuvan, mukavan ja tehokkaan arjen logiikalle. Tästä johtuen liikkumista lisäävien ratkaisujen tulee olla riittävän laaja-alaisia, puhuttelevia, konkreettisia ja koskettaviakin. Arkirutiineja ja kaupunkiympäristöä tulee kehittää siihen suuntaan, että kaupunkilaiset liikkuvat tiedostamattaan enemmän. Yllämme tähän, kun teemme ohjelmaa yhdessä. Olen ilahtunut siitä, että liikkumisohjelman verkostoissa on jo yli 150 kaupungin työntekijää. Liikkumisohjelmasta kiinnostuneiden määrä kasvaa koko ajan”, toteaa liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

Lisätiedot:
Minna Paajanen, Liikkumisohjelman projektipäällikkö, puh. 09 310 21162, minna.paajanen@hel.fi
Lisätietoja liikkumisohjelmasta

Liikkumisohjelma – Älä rajoita. Mahdollista!
Liikkumisohjelma on Helsingin kaupungin strateginen kärkihanke, jonka tavoitteena on saada kaupunkilaiset liikkumaan enemmän ja istumaan vähemmän. Ohjelmassa on kysymys liikkumisen aiempaa kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä, edistämisestä ja koordinoinnista. Ohjelmalla ei haluta patistaa tai painostaa, vaan tuoda positiivisella tavalla esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tavoitteena on vaikuttaa ihmisten asenteisiin, madaltaa liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisätä liikkumisen iloa. Päämääränä on, että liikkuminen Helsingissä on helppo, sujuva ja houkutteleva arjen valinta.