Kuva rakennuksesta Teollisuuskatu 9

Ukraina-apukeskus on avattu Vallilaan

Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry avasi 16. maaliskuuta Teollisuuskatu 9:ään keskuksen auttamaan maahan saapuneita ukrainalaisia. Keskuksesta tulijat saavat asiointiapua, neuvontaa, palveluohjausta, tarpeiden kartoitusta, henkistä tukea, ruoka- ja vaateapua sekä mahdollista kuljetusapua. Apukeskus on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10-15.30 ja lauantaisin klo 10-13.30.

– Tarvittava apu ja tuki voi koskea vaate- tai ruoka-apua, saattamis- ja asiointiapua tai liittyä maahan asettumisen eri toimenpiteisiin palveluohjaamalla. Apu voi olla myös vertaistukea tai henkistä ja hengellistä tukea. Apukeskuksen henkilökunta koostuu mittavasta joukosta vapaaehtoisia ja ulkopuolinen taho on antanut tilat maksutta toimintaan toistaiseksi, kertoo kehittämisasiantuntija Eliisa Saarinen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Kehittämisasiantuntija Saarinen organisoi kehittäjätiimissä vapaaehtoistoimintaa ja järjestöyhteistyötä kaupunkitasoisesti. Vapaaehtoistiimi toimii tiiviissä yhteistyössä Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n kanssa. Yhdistys on toiminut aktiivisesti heti kriisin alettua, ja sillä on ollut apuna yli 2 000 vapaaehtoista.  

– Myös monet yritykset ovat halunneet tukea Apukeskuksen tarpeita useilla lahjoituksilla ja yhteistyöstä ovat kiinnostuneita useat järjestöt ja yhteisöt. Kiinnostuksensa yhteistyölle ovat osoittaneet esimerkiksi Suomen Pakolaisapu, Mieli ry, SOS-kriisikeskus, MLL:n Uudenmaan piiri, Väestöliitto ry, Kotimajoitusverkosto, Monika-Naiset ja StartupRefugee, Saarinen jatkaa.

– Olemme perustaneet Ukraina-kriisin vapaaehtois- ja järjestötyön kumppanuusverkoston, joka kokoaa yhteen pääkaupunkiseudulla toimivia järjestöjä ja yhteistyökumppaneita. Verkoston tärkein tehtävä on jakaa tietoa, vahvistaa yhteistyötä ja kanavoida kuntalaisten auttamishalua aitoon tarpeeseen.

Vapaaehtoistoiminnan sivuilta tietoa auttamiskeinoista

Ukrainan kriisi on herättänyt auttamisen halun helsinkiläisissä. Kaupunki myönsi helmikuun lopussa 350 000 euroa avustuksena humanitaariseen apuun Ukrainassa ja ukrainalaisten hyväksi. Avustuksesta ohjataan kohteisiinsa 175 000 euroa SPR:n kautta ja 175 000 euroa Suomen Unicef ry:n kautta.​ 

Tietoa keinoista, joilla jokainen meistä voi olla avuksi, löytyy Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan verkkosivuilta. Sivuilta löytyvät eri toimijat ja auttamisen eri mahdollisuudet. Kooste tulee sivuille lähipäivinä ja tietoa päivitetään tilanteen mukaan. Kaupunkilaisten kysymyksiin vastataan osoitteessa vapaaehtoistoiminta@hel.fi.

Yhteydenotot
Ukrainalaisten yhdistys Suomessa Ry
Товариство Українців у Фінляндії


Lisätietoa
Vapaaehtoistoiminnan verkkosivut
Ajankohtaista tietoa Ukrainan tilanteesta
Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan uutiskirje