Uimareita rannalla

Turvallisuus uimarannoilla on ennen kaikkea jokaisen omalla vastuulla

Lämmin sää on houkutellut alkukesästä paljon ihmisiä uimarannoille ja vesistöjen ääreen. Uimarantojen täyttymiseen on varauduttu ennakkoon. Valvontaa rannoilla on lisätty ja rantapelastajia on enemmän kuin koskaan. Helsingissä on kaikkiaan 12 valvottua rantaa ja 39 rantapelastajaa. Rantapelastajat ovat paikalla ehkäisemässä onnettomuuksia sekä puuttumassa häiriökäyttäytymiseen ja tilanteisiin, joista voi syntyä vaaratilanteita. Tärkein viesti kaikille uimarantojen käyttäjille kuitenkin on, että vastuu turvallisuudesta on jokaisella itsellään ja vanhemmilla lapsistaan. Erityisesti lapsia tulee valvoa tarkasti.

Suomessa on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastojen mukaan hukkunut tammi-toukokuun aikana 40 ihmistä. Lukema on viimeksi ollut suurempi vuonna 2014. Ikävä kyllä hukkumistapauksilta ei ole vältytty myöskään kesäkuun aikana ja myös läheltä piti -tilanteita on raportoitu tavanomaista enemmän. Lasten ja nuorten hukkumiskuolemat ovat edelleen yksi yleisimmistä pienten, alle kouluikäisten lasten tapaturmaisista kuolemansyistä. Lapsia tulee valvoa riittävän lähellä – mielellään käsivarren mitan päässä. Vanhemman on pakko olla lähellä, koska hukkuminen tapahtuu hiljaa ja nopeasti.

”Onnettomuuden ja hukkumistapaukset ovat aina järkyttäviä. Jokainen tapaus tutkitaan ja arvioimme aina myös, olisimmeko voineet toimia paremmin, että onnettomuus olisi voitu ehkäistä. Tärkein viesti uimarantojen käyttäjille kuitenkin on, että vastuu turvallisuudesta on ennen kaikkea rannankäyttäjällä itsellään ja vanhemmilla lapsistaan. Vaaratilanteiden määrän kasvuun näyttäisivät vaikuttavan ainakin uimataidottomuuden lisääntyminen sekä se, että lapset jätetään liian herkästi veden läheisyyteen ilman aikuisten valvontaa”, painottaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Rantapelastajien rooli rannoilla on ehkäistä vaaratilanteita, puuttua häiriötilanteisiin sekä hätätilanteissa toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Helsingissä on kaikkiaan 12 valvottua rantaa ja 39 rantapelastajaa. Isoilla uimarannoilla rantapelastajia on noin 5 ja pienemmillä 2. Kaikki rantapelastajat on koulutettu tehtävää varten. Helsingin valvotuilla uimarannoilla valvottu uintialue on merkitty punakeltaisilla lipuilla, joiden väli kertoo valvotusta alueesta. Kaikilla uimarannoilla on esillä myös yleiset turvallisuusohjeet.

”Uimarantojen turvallisuudesta puhuttaessa yksilön vastuuta ei voi korostaa liikaa. Hätätilanteessa rantapelastajat ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeässä asemassa, koska he tietävät, miten toimia ja missä järjestyksessä. Julkisuudessa esiin nousevat usein hukkumistapaukset mutta vain harvoin rantapelastajien esimerkillinen toiminta. Pelkästään kuluvan kesän aikana rantapelastajat ovat olleet ensiarvoisen tärkeässä asemassa noin 10 läheltä piti -tilanteessa, joissa ihmisiä on pelastettu myös pinnan alta”, kertoo lähiliikuntayksikön tiimiesimies Jukka Lundgren.

Uimarantojen useimmiten kysytyt kysymykset >>

Kuva: Helsinki Marketing / Aleksi Poutanen