Kaksi tyttöä kaupunkimaisemassa

Turvallisempi kaupunki tytöille – nuorten aloite nostaa esiin tyttöihin kohdistuvan häirinnän

Helsingissä käytössä oleva Nuorten aloitejärjestelmä tuottaa jatkuvasti kaupunkia kehittäviä ideoita ja ehdotuksia. Aloitejärjestelmän kautta 13-17 -vuotiaat helsinkiläiset voivat lähettää ehdotuksensa kaupungin päättäjille. Jokaiseen aloitejärjestelmän kautta tulleeseen ehdotukseen, ideaan, toiveeseen ja aloitteeseen myös vastataan. Useimmiten vastaajana on aloitteen aihetta sivuavan toimialan apulaispormestari, toisinaan itse pormestari.

Huoli siitä, ettei oma kotikaupunki olekaan niin turvallinen, että siellä nuori tyttö voisi kävellä ilta-aikaankin yksin kotiin turvallisesti sai nuoren Lumia Pesosen kirjoittamaan aloitteen turvallisemmasta Helsingistä tytöille. ”Pimeällä liikkumisessa ahdistaa kuitenkin muukin, nimittäin epäsopivuuksia alaikäisille tytöille huutelevat aikuiset miehet. Ja ei, alkoholin tai muiden päihteiden vaikutukset eivät kelpaa oikeuttamaan heidän toimintaansa. Jokaisella tulisi olla oikeus turvalliseen liikkumiseen jokaisessa kaupunginosassa.” kirjoittaa Lumia aloitteessaan.

Lumia myös kuvailee hyvin aloitteessaan sitä, miten hänelle on pienestä pitäen opetettu että: ”koska olen tyttö, minun on lähdettävä ajoissa kotiin, etten joudu häirityksi kotimatkani aikana.” Samalla hän kertoo oppineensa sen, että hän on se, jonka vastuulla on se, ettei ahdistella. Aloitteessaan hän myös kysyy: ”Miksi emme voi opettaa pojille, että tyttöjä ei saa raiskata? Eikä myöskään seurata, ahdistella, osoitella tai seksualisoida. Olen kyllästynyt ja vihainen siihen, että meille on arkipäivää se, että joudumme varomaan ahdistelijoita. Alaikäisiä tyttöjä häiritsevät miehet eivät ole mikään normi, jolta on vain opittava suojautumaan ja joihin ei kannata reagoida.”

Lumia toivoo aloitteessaan kaupungilta tehokkaampia toimia tyttöjen turvallisuuden takaamiseksi.

Pormestari Jan Vapaavuori vastaa Lumian aloitteeseen ja toteaa, että aloitteessa on nostettu esille hyvin tärkeä asia. ”Jokaisen helsinkiläisen on voitava tuntea olonsa turvalliseksi kotikaupungissaan. Tämän tavoitteen eteen teemme kaupungin kaikilla toimialoilla ja yhdessä Helsingin poliisilaitoksen kanssa paljon töitä.” Vapaavuori sanoo.

Kouluissa ja nuorisopalveluissa tehdään runsaasti työtä ahdistelun kitkemiseksi ja ahdistelun kohteeksi joutuneiden auttamiseksi. Vaikka ikävää häiriökäyttäytymistä on hankala kitkeä pois kokonaan, eri toimenpiteillä voimme esimerkiksi alentaa sivullisten kynnystä puuttua häirintätapauksiin.

Kaupungin nuorisopalveluiden tehtävänä on tarjota turvallisia tiloja ja tekemistä, mutta myös ammattitaitoisia nuorisotyön tekijöitä, joihin nuoret voivat tarvittaessa tukeutua kokiessaan häirintää. Helsingissä nuorisotyön tekijät myös jalkautuvat juuri sinne missä nuoretkin ovat, eli kaduille, metroasemille ja ostoskeskuksiin tekemään arjesta turvallisempaa.

Vapaavuori kertoo myös vastauksessaan, että Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjesti syksyllä peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen henkilöstölle valmennusta lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisystä. Valmennuksella lisättiin oppilaitosten henkilökunnan turvallisuusosaamista sekä päivitettiin koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat vastaamaan niin kutsutun grooming-ilmiön haasteisiin. Tehdyn valmennuksen tarkoituksena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä sosiaalisen median kanavissa.

Helsingin kaupunki tarjoaa myös internetissä monenlaista keskusteluapua nimenomaan silloin kun on kokenut häirintää. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi Sekasin-chat, Nettivihje ja Nuorten Exit. Silloin kun epäilee rikosta, on taas aina syytä olla yhteydessä poliisiin. Jos taas epäilee itse olevansa tai jonkun muun olevan välittömässä vaarassa, tulee soittaa hätänumeroon 112.

”Tavoitteena on, että Helsinki on päivä päivältä turvallisempi paikka meille kaikille,” Vapaavuori toteaa.

 

Lumia Pesosen aloitteen ja pormestari Jan Vapaavuoren vastauksen voit lukea kokonaisuudessaan täältä.

Nuorten aloitejärjestelmä

Aloitejärjestelmää esittelevä video helsinkikanavalla

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki Marketing