Ikäihminen käyttää tablettitietokonetta. Kuva: Helsingin kaupunki / Katja Tähjä

Kotona asuville ikäihmisille etsitään kulttuurielämyksiä tarjouskilpailulla

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala etsii taide- ja kulttuurialan toimijoita tuottamaan kulttuurisisältöjä kotona asuville ikäihmisille etälaitteiden välityksellä. Tarjouskilpailu on avoinna 16. marraskuuta saakka.

Kulttuurisisältöjä tuotetaan hankkeessa pilotteina, joissa sisällöntuottajat ovat vuorovaikutteisessa etäyhteydessä ikäihmisiin etälaitteen kautta. Etälaitteet ovat kotihoidon käytössä olevia tablettitietokoneita, joita kutsutaan vanhuspalveluiden piirissä ”kuvapuhelimiksi”.

Pilottien toivotaan olevan ennen kaikkea vuorovaikutteisia ja ainutkertaisia. Piloteilta odotetaan taiteellisen laadun ja ammattitaidon lisäksi ymmärrystä kotihoidon asiakkaiden kanssa työskentelystä sekä avoimuutta digitaalisten palveluiden kehittämistä kohtaan.

Tarjouskilpailu on auki 17.10.–16.11.2018. Pilotit toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Tarjouskilpailun ohjeet

Tule sparrauspäivään 7.11.

Hakua varten järjestetään sparraustilaisuus 7.11.2018 Helsingin kaupunginmuseolla. Aamupäivällä kuullaan ikääntyneiden etäpalveluista ja kotihoidon asiakkaiden tarpeista sekä muistisairaan kohtaamisesta. Iltapäivällä järjestetään palvelumuotoilutyöpaja, jonka tavoitteena on edistää uusien kulttuuripalvelumallien kehittämistä.

Sparrauspäivän ohjelma:

9.00–9.30 Etälaitteiden käyttö, Mikko Hirvonen, Palvelukeskus Helsinki
9.30–10.00 Kotihoidon asiakkaat ja etäpalveluiden sisällöt, Pia Kindstedt, Laajasalon kotihoito
10.00–11.00 Kuinka muistisairas ihminen kohdataan, Muistikummituokio, Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
11.00–12.00 Omakustanteinen lounas
12.00-15.00 Työpaja: Ikääntyneiden etäkulttuuripalveluiden muotoilu

Päivä on suunniteltu tukemaan pilottihakua. Sparrauspäivään osallistuminen ei takaa mukaan pääsyä hankkeeseen ja tarjouksen voi jättää myös osallistumatta sparrauspäivään.

Ilmoittaudu mukaan sparrauspäivään 30.10. mennessä osoitteessa: https://response.questback.com/helsinginkaupunki/8zpqt0livt

Tänään kotona on Helsingin, Tampereen ja Vaasan kaupunkien yhteinen hanke. Tarjouskilpailu koskee Helsingin osuutta hankkeessa. Tänään kotona on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin suunnatun erityisavustuksen.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Outi Sivonen, outi.sivonen@hel.fi, 040 5227027


JAA