RuutiBudjetissa jaettiin helsinkiläisten nuorten ideoimille toimenpiteille 150 000 euroa

RuutiBudjetissa eli Helsingissä nyt jo kahdeksatta kertaa toteutetussa nuorten osallistuvassa budjetoinnissa  helsinkiläiset nuoret pääsivät vaikuttamaan siihen miten 150 000 euroa jakautui nuorten alueellisten ideoiden kesken.  RuutiBudjetin eri vaiheisiin osallistui vuoden 2020 aikana lähes 10 000 nuorta. Alueneuvottelukuntia järjestettiin kolmella eri alueella, itäisessä, läntisessä ja pohjoisessa Helsingissä. Alueneuvotteluissa nuoret neuvottelivat kaupungin nuorisopalveluiden aluepäälliköiden kanssa siitä, miten jaettava rahasumma jakautui ehdotettujen projektien välillä.

Koronapandemian vuoksi neuvottelukunnat järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa etätapahtumana, mikä sai nuorilta hyvää palautetta. Nuoret kokivat, että keskustelu oli rennompaa, ei tarvinnut jännittää ja sai olla tutussa paikassa.

Nuorten ideoissa painottuu kestävä kehitys ja moninaisuuden mahdollistaminen

RuutiBudjetin puitteissa päästään kuluvana vuonna toteuttamaan mm. erilaisia ympäristöaiheisia projekteja, leirejä ja retkiä lähelle ja kauas, tapahtumia ja festareita. Lisäksi nuoret saavat tukea ammatinvalintaan ja työnhakuun. Monissa nuorten suunnittelemissa toimenpide-ehdotuksissa näkyy halu toimia kestävämmin ympäristön puolesta sekä moninaisuuden mahdollistaminen eri toimenpiteiden, kuten videoiden ja tapahtumien kautta.

Osa toteutettavista toimenpiteistä toteutetaan tämän vuoden aikana suoraan nuorisotyöyksiköiden toiminnan kautta tai esimerkiksi Operaatio Pulssi!n harrastustarjonnan avulla. RuutiBudjetista nousi myös Helsingin koko kaupungin osallistuvaan budjetointiin OmaStadiin ehdotuksia, joita jatkokehitetään tämän vuoden aikana.

Helmikuun jälkeen toimenpiteisen toteutumista voi seurata ruutibudjetti.hel.fi -sivustolla.

Kuva: Aino Toiviainen-Koskinen, Viikin nuorisotyöyksikkö