Reetta Heiskanen kuvassa

Reetta Heiskasesta uusi Helsingin kaupunginmuseon museonjohtaja

Helsingin kaupunginmuseon museonjohtajan virkaan on valittu filosofian maisteri Reetta Heiskanen. Hän aloittaa virassaan syksyn 2020 aikana. Kaupunginmuseota menestyksekkäästi vuodesta 2003 luotsannut Tiina Merisalo siirtyi 1.4.2020 Museoviraston pääjohtajan virkaan.

Helsingin kaupunki haki museonjohtajan tehtävään näkemyksellistä kulttuurialan asiantuntijaa mahdollistamaan museon henkilöstön kanssa Suomen toiseksi suosituimman museon kehitys ja kukoistus myös tulevaisuudessa. Museonjohtajan virka oli julkisesti haettavana 23.4.–11.5.2020. Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 43 henkilöä.

Reetta Heiskanen on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006. Hän on suorittamassa johtamisen ja liikkeenjohdon erikoisammattitutkintoa museonjohtajien koulutusohjelmassa sekä dialogisen johtamisen valmennusta Dialogiakatemiassa. Hän toimii väliaikaisena museonjohtajana Arkkitehtuurimuseossa. Aiemmin hän on toiminut vuorovaikutus-suunnittelijana Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla ja näyttelykoordinaattorina Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa. Heiskasella on kattavaa työkokemusta näyttely- ja yleisötyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänen osaamisessaan painottuu laaja-alainen yleisjohtamiskokemus, johon liittyy museon toiminnan, talouden ja henkilöstön menestyksekäs johtaminen.

“Helsingin kaupunginmuseossa toiminnan keskiössä ovat asiakkaat ja kehityksen tekijöinä koko henkilöstö. Tämän lähtökohdan huomioiden Reetta Heiskasen osaaminen tukee erinomaisella tavalla museon tulevaisuuden menestystä. Hän on näkemyksellinen johtaja, jolla on oivallinen kyky konkretisoida Helsingille keskeisiä strategisia teemoja – kuten osallisuus, saavutettavuus ja vetovoimaisuus – museotyöllä edistettäviksi rohkeiksi ideoiksi”, toteaa kulttuurijohtaja Mari Männistö.

"Helsingin kaupunginmuseossa yhdistyy kaksi intohimoani: museotyö ja kaupungit. Haluan edistää kulttuurialan työn avulla niin kaupungin elinvoimatekijöitä kuin hyvinvointiakin. Kollegana olen oppinut arvostamaan Helsingin kaupunginmuseon asiantuntevaa henkilökuntaa sekä museon hienoa brändiä, joten tältä pohjalta on hyvä jatkaa”, iloitsee syksyn aikana virassaan aloittava Helsingin kaupunginmuseon uusi museonjohtaja Reetta Heiskanen.

"Museotyön tavoitteissa korostuu demokratian, saavutettavuuden ja vuorovaikutuksen merkitys museon perinteisten tehtävien rinnalla. Näen, että myös museossa on tärkeää jatkaa työtä muun muassa digitalisaation ja ilmastokysymysten sekä sosiaalisesti kestävän kehityksen parissa", Heiskanen jatkaa.

Helsingin kaupunginmuseo on maailman ainoa museo, jonka aiheena on Helsinki. Museon kokoelmissa on noin miljoona valokuvaa ja 450 000 esinettä, se vaalii kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja ympäristöjä sekä toimii Keski-Uudenmaan alueellisena vastuumuseona. Helsingin kaupunginmuseo sijaitsee Senaatintorin kulmalla kaupungin vanhimmissa kortteleissa, ja sinne on aina vapaa pääsy. Museoperheeseen kuuluvat myös Hakasalmen huvila, Ruiskumestarin talo, Työväenasuntomuseo ja Ratikkamuseo.

Kuva: Nina Kellokoski / Arkkitehtuurimuseo