Nuori tyttö kävelee keltaisen seinän ohi.

Tukea nuorten omille projekteille – haku on auki nyt!

Nuorisopalveluiden kumppanuusyksikkö pilotoi uutta mallia helsinkiläisten nuorten omaehtoisen toiminnan tukemiseen. Mukaan pääsee viisi ideaa tai ehdotusta, ja projektien täytyy tavalla tai toisella tuoda iloa myös muille kuin projektin tekijöille.

Proke on kokeilu, jossa 15–25-vuotiaat helsinkiläiset nuoret ja nuorten ryhmät voivat saada rahoitusta itse toteutettaville projekteilleen. Nuoret jakavat keskenään 3000 €. Kaikki mukaan päässeet saavat rahoitusta. Toiset saavat enemmän, toiset ehkä vähemmän. Te päätätte.

Ideoiden kehittäminen ja rahanjako toteutetaan sähköisesti nuorisopalveluiden avustuksella Microsoft Teamsin kautta, joten osallistuaksesi tarvitset nettiyhteydellä varustetun tietokoneen tai mobiililaitteen. Kannustamme ideoimaan toimintaa, mikä voidaan toteuttaa myös hankalassa koronatilanteessa viranomaisten suosituksia ja rajoituksia noudattaen.

Power to the people!

Idea voi olla mitä tahansa, mistä on iloa tai hyötyä myös muille. Se voi liittyä nuoriin, lapsiin, aikuisiin, ikäihmisiin, ilmastoon, eläimiin, ympäristöön, hyvinvointiin jne.

Toteutustapa voi olla esim. tapahtuma, työpaja, striimaus, tekstiä, taidetta, kuvaa, musaa, mielenosoitus tai muuta aktivismia. Mitä vain ikinä keksittekin. Teillä on valta, te päätätte ja teette. Me autamme.

Aikataulu

Haku on auki 4.–18.1.2021. Ideoiden kehittäminen ja rahan jakaminen helmikuussa, itse nuorten ideat ovat toteuttavissa sovitusti kevään tai kesän aikana.

PROKEn kulku – pelaaminen

1. Ideat esitellään ja tutustutaan muiden ehdotuksiin

2. Jokainen ryhmä jakaa tietyn säännön mukaan resursseja toisten ideoille

3. Ideoita kehitetään ja kasvatetaan viikon verran

4. Pelataan toinen rundi, eli jaetaan taas rahaa

5. Projektit ovat valmiita toteutettavaksi

Alussa ja lopussa vastataan kyselytutkimukseen. Avoin ja kunnioittava keskustelu ryhmien välillä on suotavaa kaiken aikaa.

Raha

Kukin ryhmä saa idealleen rahoitusta 300–1500€, riippuen miten päätätte rahat jakaa. Raha käytetään maksusitoumuksien kautta, mm. materiaaleihin ja muihin kuluihin. Järjestäjät eivät voi käyttää rahaa esim. omaan palkkaan.

Säännöt

Toiminta ja tavoitteet eivät saa olla syrjiviä, rasistisia, muita ihmisiä poissulkevia tai kaupungin arvojen vastaisia, ja toiminnan tulee olla päihteetöntä. Kaikessa toiminnassa täytyy noudattaa viranomaisten antamia suosituksia ja rajoituksia koronatilanteeseen liittyen.

Kuinka mukaan?

Hae mukaan lomakkeella ja vastaa siellä seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä haluatte tehdä? (Mitä, missä, koska, kuka, kenelle, miten...)

2. Millaista iloa tai hyötyä hankkeesta on? Miten se parantaa kaupunkia tai minkä ongelman se ratkaisee?

3. Kaikkien ryhmänne osallistujien yhteystiedot

Mukaan pääsee viisi kriteerit täyttävää ideaa, olemme yhteydessä kaikkiin ehdotuksen jättäneisiin.

Tutkimus

Kokeilun yhteydessä kerätään tutkimusaineistoa nuorten kokemuksista käytettävästä menetelmästä. Tuloksia käytetään nuorten omaehtoisen toiminnan kehittämiseen. Tutkimus tehdään verkkokyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Tulokset kerätään ja käsitellään nimettömästi, eikä myöhempään julkaisuun päädy minkäänlaisia tunnistetietoja. Tutkimus on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogin opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on kehittää nuorten omaehtoista toimintaa ja sen tukemista. Opinnäytetyö valmistuu toukokuussa 2021.

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluontoisia aiheita, joten siihen osallistuminen ei edellytä kirjallista lupaa huoltajilta. Jos huoltajat toivovat, että nuori ei osallistu kokeiluun tai tutkimukseen, on asiasta hyvä keskustella nuoren kanssa.

Lisätiedot:
Mika Tullila, nuoriso-ohjaaja
mika.tullila@hel.fi
050 559 1785