Pirkkolan uusi monitoimiliikuntahalli tulee lasten, nuorten ja seurojen käyttöön

Voittoa tavoittelemattomalle Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle tehty päätös aluevuokrasta toteuttaa monitoimiliikuntahalli Pirkkolan liikuntapuistoon. Monitoimiliikuntahalli tulee urheiluseurojen, Pohjois-Haagan Yhteiskoulun ja sitä kautta lasten ja nuorten käyttöön.

Pirkkolan liikuntapuistoon suunnitellun liikuntahallin, kuten muidenkin rakennusten rakentaminen Helsinkiin edellyttää monivaiheista ja monta vuotta kestävää prosessia. Päätöksentekoon on mahdollista vaikuttaa sen eri vaiheissa. Asemakaava on keskeisin vaihe vaikuttaa maankäyttöön. Siinä yhteydessä päätetään sitovasti maapohjan käytöstä, mikä on pohjana kaikelle myöhemmälle päätöksenteolle.

Ennen eilistä eli tiistain 19.5.2020 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokousta Pirkkolan liikuntapuistoon suunnitellulle liikuntahallille oli myönnetty valtionapua 750 000 euroa, Helsingin kaupungin 5,3 miljoonan euron laina sekä rakennuslupa. Alla oleva päätösprosessi avaa kuinka liikuntahallinkin päätöksentekoprosessi on pitkä:

1. Vuonna 2014 valmistui Keskuspuiston Pirkkolan alueen ensimmäinen asemakaava, joka pitää sisällään myös Keskuspuiston osana olevan liikuntapuiston. Keskuspuiston keski- ja pohjoisosat olivat aiemmin olleet suurelta osin asemakaavoittamattomia.

2. Vuonna 2018 lautakunta esitti kaupunginhallitukselle kyseisen tontin varaamista Pirkkolan liikuntapuistosta monitoimihallin varaamista varten.

3. Kaupunginhallitus oikeutti 3.2.2020 lautakunnan solmimaan maa-alueen vuokrasopimuksen Pirkkolan Liikuntahallit Oy:n kanssa.

4. Tiistaina 19.5.2020 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kaupunginhallituksen 3.2.2020 toimeenpanopäätöksen nojalla solmia vuokrasopimuksen, joka on viimeinen kaupungin päätös ennen rakennustöiden aloittamista. Asian jättäminen pöydälle tai hylkääminen olisi käytännössä kaatanut koko hallihankkeen.

Rakentamisen aloitusajankohta on vielä avoin
Liikuntahallin rakentamisen aloitusajankohta on vielä avoinna, sillä se vaatii rakennuttajalta yhä useita viranomaisvaiheita, joiden aikataulu on myös auki.

Liikuntahallin tarvitsema maa-alue on suuruudeltaan 8 900 m2 ja paikka sijaitsee Pirkkolan liikuntapuiston länsiosassa. Tontti on kallioinen metsäpalsta. Keskuspuisto ei kapene, sillä koko Pirkkolan liikuntapuisto, johon liikuntahalli rakennetaan, on osa Keskuspuistoa.

Liikuntahallin rakentajan vastuulla on varmistaa, että rakennustöiden aikaiset haitat ympäristölle minimoidaan ja tontilla ja rakennusalueen ympärillä oleva kasvillisuuden suojaamisesta niin, että sille ei aiheudu vahinkoa. Rakentajan tulee myös merkata maastoon rakennuspaikan ulkopuolella sijaitseva muinaisjäännösalue ja rajata se työmaan ulkopuolelle, jotta se ei vahingoitu rakennusaikana. Liikuntahalli vaatii maaston tasausta ja rakennusalueella olevien puiden kaatamista. Kallio ei häviä, sitä tasoitetaan rakentamisen mahdollistamiseksi. Metsä jää ympärille ja se pyritään säilyttämään ja pitämään mahdollisimman elinvoimaisena ja monimuotoisena.

Tulevaisuudessa halli tulee tarjoamaan tiloja kori-/lentopallolle, salibandylle/futsalille, padelille, rytmiselle voimistelulle, taitoharjoittelulle, lämmittelylle ja oheisharjoittelulle. Pirkkolan liikuntapuistosta tulee entistä merkittävämpi liikunnan keskittymä, joka on monen kaupunkilaisen helposti saavutettavissa niin julkisilla kulkuvälineillä kuin pyörällä ja kävellen.