Ilmakuva Pirkkolan liikuntapuistosta vuodelta 2014. Kuva: KopterCam

Pirkkolan liikuntapuiston alueelle rakennetaan monitoimiliikuntahalli

Tiistaina 18.5. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi maa-alueen vuokraamisen Pirkkolan liikuntapuiston alueelta Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle.

Halliin on suunniteltu tiloja, yhteensä 10.035 m2, kori-/lentopallolle, salibandylle/futsalille, padelille, rytmiselle/voimistelulle tms., taitoharjoittelulle, lämmittelylle ja oheisharjoittelulle. Hallin suunnittelee Pirkkolan liikuntapuistoa ja liikuntapaikkarakentamista tunteva Siren Arkkitehdit Oy. Tavoitteena on turvallinen, elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus. Näihin tavoitteisiin pyritään kenttien riittävillä turva-alueilla, materiaalivalinnoilla, nykyaikaisella tekniikalla sekä suunnittelemalla kiinteistö helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi.

Viimeisten parin päivän aikana on syntynyt keskustelua Pirkkolan liikuntapuistoon suunnitellusta liikuntahallin rakentamisesta. Kysymyksiä on herättänyt erityisesti hallin suunniteltu sijainti, hallin tarvitsemat lisäparkkipaikat ja huoli ympäröivästä luonnosta.

Liikuntahalleille sekä eri lajien ja harrastajaryhmien tarvitsemille sisäliikuntatiloille on pidemmän aikaa ollut kasvava kysyntä Helsingissä. Tarve tulee entisestään kasvamaan Helsingin kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun kasvaessa sekä asukas- ja käyttäjämäärien noustessa. Asukasmäärän, lajikirjon sekä seurojen ja harrastajaryhmien määrän kasvu tuo mukanaan erilaisten liikuntatilojen ja –paikkojen entisestään kasvavan tarpeen ja kysynnän.

Sisäliikunta ja -palloilulajien lisätilojen toteuttaminen Pirkkolan liikuntapuiston alueelle tai sen läheisyyteen on ollut esillä useaan otteeseen menneiden vuosikymmenien aikana. Eri ehdotusten yhteydessä on tarkasteltu uusien sisäliikuntatilojen sijoittumisen mahdollisuuksia lähialueille sekä eri osiin liikuntapuiston aluetta. Pirkkolan liikuntapuiston eduiksi on todettu olemassa olevien liikuntapalveluiden ja tilojen tuoma synergiaetu ja monipuolisen liikuntakokonaisuuden aikaan saaminen sekä liikuntapuiston sijainnin ja ympärillä olevien liikenneyhteyksien mahdollistama hyvä saavutettavuus.

Kuva: KopterCam