Kuvituskuvaa, uusia harrastuksia helsinkiläisille?

Peukuta uusia harrastuksia helsinkiläisille!

Mitä sinä haluaisit harrastaa Helsingissä? Mitä harrastusmuotoja Helsingistä puuttuu? Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan maaliskuussa avattu Ideahaku tuotti lähes sata uuttaa idea, joilla parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia harrastamiseen ja liikkumiseen. Kutsumme kaupunkilaiset nyt mukaan arvioimaan ja kannattamaan parhaita ideoita!

Ideahaku tuotti kaiken kaikkiaan 98 uuttaa idea, joilla parannetaan helsinkiläisten mahdollisuuksia harrastamiseen ja liikkumiseen. Kaikki määräpäivään mennessä lähetetyt ideat löytyvät nyt Helsingin kaupungin osallistu.hel.fi-palvelusta.

Osallistu.hel.fi:ssä ideoista on nähtävissä hankkeen nimi sekä tiivistelmä sen toteutuksesta. Kaupunkilaiset voivat käydä kannattamassa ja kommentoimassa omaa suosikki-ideaansa. Jokainen voi kannattaa useitakin ideoita, mutta kutakin ideaa kohden jokaisella on yksi ääni. Ideoita voi kannattaa ja kommentoida 14.5.2018 saakka.

Ideahaulla etsittiin hankkeita, jotka edistävät uudenlaisilla kumppanuuksilla ja toimintamalleilla kaikenikäisten helsinkiläisten liikkumista ja arkiaktiivisuutta erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten tai/sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta.

Näille harrastamista ja liikkumista edistäville hankkeille on varattu Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tämän vuoden budjetista 900 000 euroa, joka jaetaan avustuksina.

Kaupunkilaisten mielipidettä käytetään päätöksenteon tukena, kun Ideahaun tuottamista ideoista valikoidaan joukko ehdotuksia toiselle hakukierrokselle. Näiden valikoituneiden ideoiden hankemalleja kehitetään kesän ajan. Tämän jälkeen ne osallistuvat vielä hankehaun toiselle kierrokselle, joka päättyy 3.8.2018. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta tekee syyskuussa lopulliset päätökset siitä, mille ideoille avustukset myönnetään.

Siirry tarkastelemaan ideoita osallistu.hel.fi-palveluun

Lue lisää avustuksesta harrastamisen ja liikkumisen lisäämiseksi