Suoraan sisältöön
A A A
Kuvassa pojat pelaavat palloa sisähallissa, kuva: Helsingin kaupunki

Omavalvonnassa toimivien koululiikuntasalien viikonloppukäytön maksut laskevat

Helsingin koulujen liikuntasalien tilavuoroista perittäviin maksuihin on tehty muutos, jossa ilta- ja vapaa-ajankäytön niin sanottujen omavalvontakohteiden viikonloppuhinnat laskevat arkipäivämaksujen tasolle.

Liikuntasalien nykyisestä, korkeammasta viikonloppuhinnasta luovutaan, jotta koulusalien viikonloppukäyttö lisääntyisi. Omavalvontakoulujen viikonloppuhinnan alentaminen lisää liikuntaseurojen mahdollisuuksia hyödyntää entistä paremmin koulujen liikuntasaleja.

Vuoden 2018 alusta lukien 77 liikuntasalia, yhteensä 67 helsinkiläiskoulussa, siirtyivät omavalvontaan, mikä tarkoittaa, että varaaja sitoutuu vastaamaan vuoron valvonnasta, tilan siistimisestä vuoron jälkeen sekä ovien lukitsemisesta.

Nykyistä matalammilla käyttömaksuilla saadaan toivottavasti paljon lisää liikkuvia lapsia ja nuoria koulujen liikuntasaleihin myös viikonloppuisin. Muutos tukee hyvin kaupunkistrategiasta nousevia tavoitteitamme edistää lasten ja nuorten liikkumista ja hyvinvointia sekä parempia harrastusmahdollisuuksia”, toteaa Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

Muutos astuu voimaan 1.1.2018 eli helmikuussa tapahtuva tammikuun tilavuorojen laskutus tapahtuu uusin hinnoin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laition päätös ja siihen liittyvät tilavuorojen uudet käyttöhinnat löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta: http://bit.ly/2EnW4SU

Lisätiedot

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö
Kulttuuri ja vapaa-aika / liikunta
Helsingin kaupunki
p. 040 418 4674
tuuli.salospohja@hel.fi

Taina Korell
kumppanuuspäällikkö
kulttuuri- ja vapaa-aika / liikunta
Helsingin kaupunki
p. 040 350 1898
taina.korell@hel.fi

JAA