Kaksi seniorinaista jummppaavat jumppamatolla selällään

OmaStadi osallistuva budjetointi tuo syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana ikäihmisille lisää ohjattua liikuntaa lähelle kotia

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia, jossa Helsinki käyttää vuosittain 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Kaupunkilaiset saavat ehdottaa, kehittää ja äänestää ideoita OmaStadi-verkkosivulla. Eniten ääniä saaneista ideoista kehitetään yhdessä toteutuskelpoisia ehdotuksia, jotka kaupunki toteuttaa.

Tällä hetkellä OmaStadi -projekteista toteutusvaiheessa ovat syksyllä 2018 ehdotetut ideat, joiden toteutus on koronatilanteen vuoksi hieman viivästynyt. Näistä ideoista kaksi keskittyy lisäämään iäkkäille ihmisille ohjatun liikunnan järjestämistä lähellä kotia. Kyseiset projektit ovat käynnistyneet syyskuussa 2020 ja ovat nyt toteutusvaiheessa.

Ohjattua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia

Projektin tavoitteena on tukea kotona asuvien ikäihmisten toimintakykyä taloyhtiöiden kerhohuoneilla, piha-alueilla tai lähiympäristössä järjestettävän säännöllisen liikunnan keinoin. Toiminnalla pyritään lisäämään lähialueen asukkaiden yhteisöllisyyttä sekä vähentämään yksinäisyyden kokemuksia.

Projektin keskeisenä toimenpiteenä on järjestää ikäihmisten toiveista lähtöisin olevaa liikuntaa lähellä kotia. Toiminta aloitetaan Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla -kerhoista, jotka tarvitsevat tukea liikunnallisen ohjelman järjestämisessä. Syksyllä 2020 projektin toiminta-alueena ovat Yhdessä Kotikulmilla -kerhot Puotinharjussa, Myllypurossa, Pohjois-Haagassa sekä Länsi-Pasilassa. Alkuvuodesta 2021 toiminta laajenee Yhdessä Kotikulmilla -kerhoihin Siltamäen, Suutarilan sekä Tapanilan alueille. Lisäksi keväällä 2021 toimintaa on tarkoitus järjestää Helsingin kaupungin naapuruuspiireissä yhteistyössä sote-toimialan kanssa. Tavoitteena on, että projektin aikana vähintään puolet mukana olleista iäkkäiden kerhoista jatkaa liikunnan toteuttamista omatoimisesti projektin päätyttyä joko vapaaehtoisen ohjaamana tai teknologiaa hyödyntäen.

Ensimmäiset liikuntaryhmät ovat alkaneet viikolla 42 Puotinharjun, Myllypuron, Pohjois-Haagan sekä Länsi-Pasilan Kotikulmilla -kerhoissa.

Lisätietoa projektin edistymisestä OmaStadi -verkkosivulla.

Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmisille Koillis-Helsinkiin

Projektin tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä osallisuutta järjestämällä liikunnallista ja hyvinvointia tukevaa matalan kynnyksen toimintaa lähellä kotia. Lisäksi projektissa pyritään tuomaan alueen toimijoita yhteen erilaisissa tapahtumissa, jotta tietoisuus alueen harrastusmahdollisuuksista ja palveluista lisääntyisi alueen asukkailla ja toimijoilla. Toiminta keskittyy eri puolille Helsingin koillista suurpiiriä, keskittyen Pihlajamäen, Pihlajiston, Pukinmäen sekä Puistolan alueisiin.

Projektin keskeisimpänä toimenpiteenä on käynnistää ikäihmisten ryhmätoimintaa taloyhtiöissä Koillis-Helsingin alueella Ikäinstituutin Yhdessä Kotikulmilla -toimintamallin mukaisesti. Taloyhtiöiden kerhotiloissa, pihoilla ja lähiympäristössä tapahtuva säännöllinen ryhmätoiminta suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa, ja toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset TaloTsempparit, jotka koulutetaan tehtäväänsä. TaloTsemppari-valmennuksia järjestetään eri puolilla Koillis-Helsingin aluetta syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Tavoitteena on, että kerhot jatkavat toimintaansa itseohjautuvasti alkuun päästyään. Kotikulmilla-toiminnan lisäksi projektissa pyritään toteuttamaan iäkkäiden toiveiden pohjalta erilaista harrastustoimintaa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Projektin aikana kartoitetaan myös digiratkaisujen mahdollisuuksia iäkkäiden liikunnan järjestämisessä. Projektin aikana kerhojen tukena toimivat hankkeen työntekijät, ja projektin päätyttyä tukea tarjoaa Ikäinstituutti.

Syksyllä 2020 projektissa keskitytään Pihlajamäen ja Pihlajiston alueisiin, ja keväällä 2021 toiminta-alue laajenee Pukinmäen ja Puistolan alueille.

Lisätietoa projektin edistymisestä OmaStadi -verkkosivulla.

Projektien toteutuksessa otetaan huomioon vallitseva koronavirustilanne, ja ryhmiin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan pitämällä ryhmäkoot pieninä, sekä muistuttamalla hyvän käsi- ja yskimishygienian sekä turvavälien merkityksestä koronavirustartuntojen ehkäisyssä. Toiminnassa noudatetaan Helsingin kaupungin koronavirusohjeistuksia. Tilanteen vaatiessa ryhmätoiminta voidaan joutua keskeyttämään, jolloin ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseksi pyritään löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Lisätietoja projekteista ja niiden edistymisestä projektin yhteyshenkilöiltä:

Taija Savolainen
taija.savolainen@hel.fi
09 310 32594

Hannemari Kokkonen
hannemari.kokkonen@hel.fi
09 310 32942

Tutustu OmaStadi osallistuvaan budjetointiin osoitteessa omastadi.hel.fi.