Kolme nuorta istuu sohvalla maskit kasvoillaan nuorisotalolla

Nuorisotalo on hyvä paikka nuorelle

”Se kuka lukee tätä muista et oot tärkeä ja rakastettu”

- erään nuoren avoin palaute nuorisotalojen asiakaskyselyssä 2020.


Nuorisotalo on hyvä paikka nuorelle

Helsingin nuorisopalvelut toteutti poikkeusvuoden 2020 aikana asiakaskyselyn nuorisotalojen käyttäjille siitä millaiseksi he kokevat nuorisotalon merkityksen itselleen. Kyselyssä nousi odotetusti esiin nuorisotalojen suuri merkitys juuri kavereiden tapaamispaikkana ja se seikka, että nuorisotalolla pääsee tekemään itselleen mieluisia asioita. Monelle nuorelle riitti kyselyn mukaan myös vain se, että sai vain olla.

Kyselyyn vastanneista nuorista se oman asuinalueen nuorisotalo koettiin omaksi, eikä juuri muissa nuorisotaloissa tullut käytyä. Melkein puolet kyselyyn vastanneista nuorista kertoi käyvänsä kerran tai pari viikossa nuorisotalolla. Nuoret ovat myös kovin uskollisia nuorisotalolla kävijöitä, kyselyyn vastanneista nuorista 25% on käynyt nuorisotalolla 1-2 vuotta ja jopa 31% nuorista ilmoittaa käyneensä 3-5 vuoden ajan nuorisotalolla. Ainoaksi harrastuksekseen nuorisotalon ilmoitti ilmoittaa 26% kyselyyn vastanneista.

Kavereita tapaamaan ja pelaamaan

Tärkeimmiksi syiksi käydä uskollisesti nuorisotalolla nousivat kavereiden tapaaminen (79%) ja jokin tietty tekeminen kuten pelaaminen ja kädentaitojen kehittäminen (27%). Näiden lisäksi mainittiin vielä oman rauha ja vain nuorisotalolla oleminen (22%).

Nuorisotalon vetovoimaa lisäsi myös osaavat ja ammattitaitoiset ohjaat, jotka mainittiin myös hyväksi syyksi käydä nuorisotalolla (22%), tämän lisäksi nuorisotalojen ohjaajia kiiteltiin erityisesti puuttumisesta kiusaamiseen ja häiritsevään käyttäytymiseen, yksilöllisestä huomioimisesta sekä yhteisöllisen ilmapiirin luomisesta. Nuorten tyytyväisyys nuorisotalojen toimintaan nousi kyselyn mukaan korkealle, jopa 57% vastanneista kiitteli nuorisotaloilla järjestettävää toimintaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia sekä puitteita.

Kyselyssä saatuja tuloksia hyödynnetään nuorisotalojen ja nuorisopalveluiden toiminnan kehittämisessä. Kehittämiskohteiksi nuoret toivoivat esimerkiksi viestinnän eri kanavia nuorisotalon ajankohtaisista asioista tiedottamiseen kuten Instagram (64%), Snapchat (26%), nuorisotalon nettisivuilta (21%) ja Whatsapp (19%).


Asiakaskyselyyn palautetta antoi 1417 nuorta 40 eri toimipaikassa.Kuva: Katja Tähjä / Helsingin kaupunki