Nuorisopalvelut julkaisi oppaan nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut on toimittanut ja julkaissut yhteistyössä Nuorten Exitin kanssa oppaan nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä.

EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -opas tarjoaa nuorten parissa työskenteleville työvälineitä mm. aiheen puheeksi ottamiseen nuoren kanssa sekä ohjeistusta asian käsittelyyn ja avun hankkimiseen asiantuntijatahoilta.

Oppaan tueksi on suunniteltu julistekampanja, joka sisältää julisteet EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle, NEJ till sexuell misshandel ja NO to sexual abuse.

Lisätietoja: tiina.nurmi@hel.fi,  puh. +358 9 310 89 121, +358 41 5121 775