Kolme nuorta istuu kalliolla auringonpaisteessa.

Nuorisopalveluille myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Kulttuurin ja vapaa-ajan nuorisopalvelukokonaisuudelle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti osoitukseksi määrätietoisesta työstä ympäristön hyväksi. Sertifikaatti myönnettiin 29.9.2021 hyväksytysti läpimenneen auditoinnin tuloksena. Ympäristöohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet sekä nuoret että nuorisopalvelujen henkilöstö.

Ekokompassi järjestelmään hyväksytyt organisaatiot ovat puolueettoman osapuolen auditoimia ja sitoutuneet noudattamaan järjestelmän 10 kriteeriä. Ekokompassi tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen, jonka avulla pystytään kokonaisvaltaisesti parantamaan ympäristöasioiden hallintaa ja ekotehokkuutta.

Nuorisopalveluiden ympäristötyö nivoutuu vahvasti nuorisotyön perussuunnitelmaan. Arvot noudattavat kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristöasiat ovat osa kaikkea nuorisopalveluiden toimintaa niin pienissä kuin isommissakin asioissa. Ekokompassi-sertifioidun ympäristöjärjestelmän periaatteita noudatetaan jokaisessa toimipisteessä.

Ekokompassin myötä sitoudutaan jatkuvaan kehittämiseen

Nuorisopalveluiden hankinnoissa korostetaan vastuullisuutta, pyritään toimimaan resurssiviisasti ja suositaan ympäristömerkittyjä ja energiatehokkaita tuotteita. Lisäksi nuorisopalvelut vahvistaa ympäristökasvatusosaamista ja lisää nuorten mahdollisuuksia ympäristövaikuttamiseen. Ympäristöpolitiikkaa linjaa, että nuorisopalveluiden tulee mahdollistaa nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta heidän itsensä haluamallaan tavalla. Tavoitteena on tukea nuoria kasvussa ympäristökansalaisuuteen ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan nauttia luonnosta ja vahvistaa heidän luontoyhteyttään.

Nuorisopalvelujen ympäristöohjelma ja Ekokompassi-prosessi on ollut merkittävä ja kunnianhimoinen ponnistus ympäristöystävällisten valintojen ja toimintatapojen huomioimiseksi nuorisotyössä. Ympäristöohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen ovat osallistuneet sekä nuoret että nuorisopalvelujen henkilöstö; se on ollut yhteinen ponnistus kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden puolesta. Nuorisopalvelut onnittelee koko henkilöstöä merkkipaalun saavuttamisesta! 

Mikä on Ekokompassi?

Ekokompassi on Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoima ympäristöjärjestelmä. Järjestelmään hyväksytyt yritykset ovat puolueettoman osapuolen auditoimia ja sitoutuneet noudattamaan järjestelmän kymmentä kriteeriä. Ekokompassi perustuu vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin kuten ISO 14001 ja EMAS. Lisätietoa Ekokompassi-järjestelmästä voi lukea osoitteesta ekokompassi.fi.