Kuvassa nuorisoneuvoston jäseniä vierailulla nuorisojaoston kokouksessa

Nuoret vaikuttajat tapasivat kaupungin päättäjiä

Helsinki pyrkii aktiivisesti parantaman nuorten vaikuttamismahdollisuuksia. Yksi vaikuttamiskanavista on nuorisoneuvosto, jonka jäsenet kävivät tapaamassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoa 6.3.

Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmä, 20 henkinen nuorisoneuvosto, valittiin vaaleilla viime vuoden marraskuussa. Neuvoston kuusi jäsentä – Jani Alanen, Sigrid Autio, Kaapo Haapanen, Jim Koskinen, Tilda Lassila ja Kasper Rautalinko – vieraili kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokouksessa tiistaina 6.3.2018 keskustelemassa ajankohtaisista teemoista sekä tulevan yhteistyön askelmerkeistä.

Nuorten työllistymiseen liittyvät haasteet ja kesäseteli puhuttivat nuorisoneuvoston edustajia. Nuoret toivovat, että erityisesti yrityksiä ja työnantajia saataisiin aktivoitua kesäsetelein käyttöön, koska tällä hetkellä tarjottuja työpaikkoja on vähemmän kuin työnhakijoita. Lisäksi nuoret toivoivat kaupungilta entistä vahvempaa ja näkyvämpää tukea työnhakuun ja konkreettista opastusta työnhakuprosessiin, esimerkiksi siihen, mistä nuori löytää yritykset ja henkilöt, joihin voi olla yhteydessä. Lisäksi nuoret esittivät toiveen kesäsetelin laajentamisesta myös toisen asteen opiskelijoihin.

Toinen nuoria erityisesti puhuttanut aihe oli nuorten liikkuminen ja harrastusmahdollisuudet. Kouluihin toivottiin lisää liikuntaa koulupäivän sisään. Myös harrastekerhoja toivottiin järjestettävän; yksi esiin noussut konsepti oli koulujen iltapäiväkerhojen kaltaisen – suoraan koulupäivän jatkeena tapahtuvan –toiminnan laajentaminen yläasteikäisiin. Ylipäänsä nuoret toivoivat, että koulujen liikuntatilojen käyttö koulutuntien ulkopuolella helpottuisi.

Lisäksi tapaamisessa keskusteltiin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista yleensä sekä nuorisoneuvoston toiminnasta ja viestinnästä. Nuoret kokivat, että vaikuttamismahdollisuuksia on ja jossain määrin helsinkiläiset nuoret ne tuntevatkin, mutta vaikuttaminen ja vaikuttamisen prosessit koetaan yhä laajalti vaikeasti lähestyttäviksi tai monimutkaisiksi.

Nuorisojaosto halusikin kuulla nuorten toiveita, siitä kuinka yhteistyö ja dialogi toimielinten välille saadaan toimivaksi. Nuorisoneuvosto haluaa tulla kuulluksi ajankohtaisissa asioissa ja toivoo jaoston kutsuvan heitä keskustelemaan vastakin. Neuvostolla on myös omia somekanavia, joissa keskustella helsinkiläisten nuorten kanssa tai tehdä omia avauksia.

Lisätiedot:

Nuorisoneuvosto ja Ruuti
www.facebook.com/nuorisoneuvostohki/
http://ruutivaalit.munstadi.fi/helsingin-nuorisoneuvosto-2018-esittaytyy/
http://ruuti.munstadi.fi/mika-on-ruuti/

Kesäseteli
http://kesaseteli2018.munstadi.fi/

Yhteyshenkilöt

Mikko Vatka
nuorisoasiainjohtaja
Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika
p. 09 31071252
mikko.vatka@hel.fi

Katri Kairimo
aluepäällikkö
Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika
p. 09 310 71579
katri.kairimo@hel.fi

JAA