Mari Männistö, valokuvaaja Ants Vahter

Mari Männistöstä Helsingin uusi kulttuurijohtaja

Helsingin kaupunginhallitus valitsi kulttuurijohtajan virkaan maanantaina 17.6. Mari Männistön. Nykyinen kulttuurijohtaja Tuula Haavisto jää eläkkeelle 1. heinäkuuta, ja Männistö aloittaa uudessa tehtävässään 1.lokakuuta.

Kulttuurijohtajan tehtävänä on johtaa Helsingin kulttuuripalvelukokonaisuutta, joka pitää sisällään kaupungin kulttuuripolitiikan sekä kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnan.

Kulttuurijohtajan virka oli julkisesti haettavana 1.4.–18.4.2019. Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 69 henkilöä, joista kaksi perui hakemuksensa.

”Mari Männistön valintaa puoltaa työhistoria, joka osoittaa kykyä rakentaa kiinnostavia ja ymmärrettäviä kokonaisuuksia luovista sisällöistä, sekä toimia tulkkina taiteen ja kulttuurin yleisöjen ja tekijöiden välillä. Sekä työhistoriassaan että valintaprosessissa hän on osoittanut kykenevänsä rakentamaan selkeitä, arvolähtöisiä kokonaisuuksia, jotka perustuvat sisältöjen ymmärrykselle, talouden huomioon ottaen”, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Mari Männistö on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2004. Hän on työskennellyt taidegalleria Helsinki Contemporaryn johtajana vuodesta 2015 alkaen. Sitä ennen Männistö on työskennellyt kustannusalalla muun muassa Bonnierilla ja Otavalla.

Männistön työhistoria kuvataiteen ja kirjallisuuden kentältä osoittaa kykyä tavoitteelliseen uudistamiseen, joka perustuu luovien sisältöjen kunnioitukseen sekä taiteen ja kulttuurin laadun ja saavutettavuuden vahvistamiseen. Männistö osoitti valintaprosessissa myös poikkeuksellisen hyvää ja ennakkoluulotonta kykyä yhdistää kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiatavoitteet.

Männistön osaaminen tukee Helsingin strategiaa, jossa korostuvat kulttuurin saavutettavuuden lisääminen, kansainvälisen profiilin vahvistaminen, Helsinki Biennaali, Töölönlahden kehittäminen maailmanluokan tapahtumapaikkana, museosektorin vahvistaminen sekä yhteisen kulttuurivision muuttaminen toimenpiteiksi muun taiteen ja kulttuurin kentän kanssa.

”Koen vahvasti, että rakennamme kaupungissa parhaillaan asioita, jotka kantavat ja vaikuttavat hyvin pitkälle. Helsinki on minulle todella rakas kaupunki ja haluan olla vahvemmin mukana sen kehittämisessä. Kaikesta näkyy, että Helsinki arvostaa taidetta ja kulttuuria itsenään sekä hyvinvoinnin että kasvun rakentajana. Erityisen innostavaa uudessa tehtävässäni on mahdollisuus rakentaa kulttuurin ja taiteen alueen kenttää entistä toimivammaksi, erilaisille toimijoille yhteiseksi alustaksi”, iloitsee 1.lokakuuta aloittava Helsingin uusi kulttuurijohtaja Mari Männistö


JAA