Olen enemmän kuin luuletkaan - MakeSomeNoise tuo totuudellisuutta ja toiveikkuutta suomalaiseen keskustelukulttuuriin

MakeSomeNoise -puhujafoorumi nostaa suomalaisia maahanmuuttajataustaisia nuoria asiantuntijapuhujiksi ja tuo lavalle päättäjiä, poliitikkoja ja talouselämän edustajia. Tilaisuus järjestettiin Stoassa 19.11.2019, illan teemana oli vapaus. Jokainen kuudesta puhujasta piti ensin oman puheenvuoronsa ja sen jälkeen ennalta valittu asiantuntija kommentoi puhetta.

Kuusi puhujaa, kuusi näkökulmaa

Tawab Qaderzada, 22 kertoi vapauden merkitsevän itselleen kaikkien ihmisten välistä oikeutta ja tasa-arvoa, mutta joutuneensa nimensä, ulkonäkönsä ja vanhempiensa toisenlaisen kulttuuritaustan vuoksi tekemään moninkertaisesti enemmän töitä kuin muut ikäisensä. Hän tuntee aloittavansa taaempaa kuin muut, muttei anna periksi. Hän haluaa aina näyttää kaikille pärjäävänsä ja todistaa ihmisten ennakkoluulot vääriksi. Suomea hän kuvaa nykyiseen Afganistaniin verrattuna paratiisiksi, sillä: ”Jos haluat työtä, sitä löytyy. Jos haluat oppia, se onnistuu. Se ei ole helppoa, mutta jos teet kovasti työtä, se on mahdollista.”

Et ymmärrä miten nuori kasvaa,
Kun muut sulkevat ulos,
kun ihonväri riittää, että opettaja päättää äidinkielesi.
Et tiedä mitä on oppia karatea,
Koska on tönäisty portaita alas.

(Nahla Hewidy: Onnea Suomi, katkelma)

Sanataituri Nahla Hewidy käsitteli uutta suomalaisuutta puhuttuna ja runomuodossa. Hän vaati oikeuksia saada olla oma yksilöllinen itsensä ilman pelkoa, jota esimerkiksi hunnutetut islaminuskoiset naiset kokevat. Vaikka Suomi on ratifioinut YK:n ihmisoikeussopimuksen, ei oikeuden toteutuminen Nahlan mukaan oikeusvaltion arkipäivässä ole tasa-arvoista. Usein se on viranomaisten vastahakoisuuden vuoksi hankalaa. Uhrien kokemia traumoja vähätellään niinkin paljon, että juridinen prosessi on koettu traumatisoivammaksi kuin itse rikos. Nahla pohti, miten oikeusjärjestelmää pitäisi muuttaa, jotta se toimisi tasa-arvoisesti ja ehentäisi kaikkia kansalaisia. Kaltoinkohtelun teemaa ja yksilön oikeutta omiin rajoihin Nahla Hewidy käsitteli myös kantaaottavassa Spoken word –osuudessaan:

Sinä otit oikeuden,
Päättää minun identiteettini.
Esität minua omaisuutenasi
saavutuksenasi.
Et anna minun olla oma itseni.
Poljet oikeuteni ihmisyyteen.

Sinä
koet, että voit kysyä huivistani
voit olettaa minun pukevani,
puvun jota kutsut kansallispuvukseni.

(Nahla Hewidy: Onnea Suomi, katkelma)

Kulttuuritoimen opiskelija Gurmann Sainille vapauden etsimisen ja kadottamisen välillä oli elämässä jatkuva ristiriita, jota hän kutsui oman mielensä vangiksi jäämiseksi. Elämänsä ’päänräjäyttäjäksi’, osoittautui Ali ibn Abi Talibilta peräisin oleva lainaus, jonka munkkiystävä hänelle siteerasi: “Detachment is not that you own nothing it's that nothing owns you.” Vuosisatoja vanha viisaus toteutui hänen elämässään yksinkertaisella tavalla: hän löysi vapautensa elämällä tyytyväisenä kulloisessakin hetkessä. Vapauteen riittää, että tavoittelee sitä mitä itse haluaa.

Lääkäriopiskelija Hajar Mahdavi, 22 toivoi yhdenvertaisia terveyspalveluita kaikille suomalaisille. Suurimpina huolinaan hänellä oli työttömien, pienituloisten, opiskelijoiden ja eläkeläisten kohtelu julkisessa terveydenhuollossa ja julkisen palvelulupauksen pitävyys. Tuhannet potilaat Suomessa vuosittain odottavat hoitoa pitempään kuin lakiin kirjatut kuusi kuukautta ja Hajarin huolena oli, että mitä kauemmin odotus kestää, sen alhaisempi on potilaan motivaatio hoidon saamiselle. Myöskään uuvuttava työmäärä ei tällä hetkellä houkuttele valmistuvia lääkäreitä jäämään kunnalliselle työnantajalle. ”Kun vuosikurssini valmistuu, toivon että meitä kaikkia odottaa yhtä hyvä erikoistumisvaihe.”

Muttaqi Khanin, 27 mukaan vapaus saavutetaan parhaiten viemällä yhdessä valitut ja parhaiksi todetut ratkaisut demokraattisesti eteenpäin. Podcastiaan tehdessään Muttaqi on oppinut toimivimmaksi työtavaksi asioiden sparraamisen yhdessä. Rajallista aikaa ei kannata tuhlata inttämiseen ja ainoan ratkaisun etsimiseen, vaan kannattaa myös myöntää avoimesti olevansa väärässä ja uskaltautua muuttamaan mielipiteitään. Parhaat tulokset syntyvät suhtautumalla nöyrästi käsiteltäviin asioihin ja omaan egoon. Tärkeintä on keskittyä kanssakäymiseen, pyrkiä ymmärtämään toista aidosti sekä puhua omien kokemustensa kautta. ”Vapaus pitää pinnalla, ego voi upottaa.”

Ulkar Aghayeva kuvaili idän monimuotoista vapautta, joka lähtee ihmisestä sisältäpäin. Vaikka vapaus useimmille länsimaalaiselle merkitsee sitä miltä ulkoisesti näytetään, pitäisi sen Ulkarin mukaan olla myös sisäistä. Huntua on länsimaissa pidetty eriarvoisuuden symbolina ja sen käyttäjiä yleisesti alistettuina, terroristeina tai rikollisina. On naisen oma vapaa valinta käyttää uskontoon perustuvaa huivia, hän painottaa. Joissain Euroopan valtioissa sen käyttöä on pyritty säätelemään, mutta onko länsi silloin vapauttamassa vai riistämässä naisten oikeudet, kysyy Ulkar. Uskonnollisten elementtien käytön kieltäminen laein ja sakkorangaistuksin rajoittaa huntua käyttävien naisten vapautta lähteä kotoaan ja päästä työelämään. ”Eikö huntua käyttävä nainen voi olla vapaa?”, Ulkar kysyy. Hänen mukaansa huntu mahdollistaa islaminuskoisille naisille erottamattomuuden, joka jo itsessään on naiselle vapauttava asia.

Totuudenmukaiseet ja toiveikkaat

Illan isäntä Tommi Laitio kiitteli puheitten todenmukaisuutta ja toiveikkuutta ja sanoi uskovansa vakaasti, että tasa-arvoisuudessa päästäisiin eteenpäin määrittelemällä asiat vähemmistökysymysten sijaan enemmistön oikeudenmukaisuuskysymykseksi. Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja totesi törmäävänsä usein kulttiin, joka pyrkii värisokeaan tulevaisuuteen, jossa ihmisten eroilla ei ole enää väliä. Hän toivoo, että helsinkiläisten suvaitsevaisuus voisi näyttää esimerkkiä muullekin Suomelle ja kehotti rakentamaan maailmaa, jossa ihmisten eroilla on väliä, mutta missä ne eivät muodostu esteiksi.

Sillä minä olen ylpeä juuristani,
joita kannan kruunuani
Kuin aurinko kirkkaalla taivaalla
seison minä pohjantähden alla.
Alla revontulien, metsän reunalla.
Kuulen kaiun tuulien sekä laulut lintujen,

Olen enemmän kuin luuletkaan
(Nahla Hewidy: Tytöstä naiseksi, katkelma. Katso Youtubessa)

MakeSomeNoise -puhujafoorumi on Helsingin kaupungin Nuorisopalveluiden ja Me Säätiön yhteinen hanke. Tilaisuus oli osa Yleisten kulttuuripalveluiden tuottamaa Stoan asiatiistai -sarjaa, jossa tarkastellaan kulttuurin ja taiteen näkökulmasta ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

MakeSomeNoise -nuoria on mahdollista tilata puhujiksi seminaareihin ja koulutuksiin. Lue lisää.


JAA