Jalkapallojunioreiden peli Käpylässä.

Maanvuokrasta voi hakea vapautusta

Helsingin kaupunki on päättänyt maksuvapautuksista yritystonteille ja niihin verrattavien maa-alueiden maanvuokralaisille. Maksuvapautuksilla pyritään tukemaan elinvoimaisten yritysten selviytymistä korona-epidemian aiheuttamista vuokralaisista riippumattomista taloudellisista ongelmista sekä estämään Helsingin vuokratonteilla toimivien vuokralaisten ajautuminen kassakriisiin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa maanvuokrasopimuksensa tehneet voivat hakea vapautusta tällä lomakkeella. Hakemus tulee jättää viimeistään 31. toukokuuta 2020.

Vapautus koskee maanvuokralaisia, jotka käyttävät tonttia tai sillä olevaa rakennusta pääasiallisesti seuraavilla toimialoilla tai näihin toimialoihin välittömästi liittyviin tarkoituksiin:
· ravintolat, kahvilat ja muut vastaavat ruokapalvelut sekä näihin liittyvä tukkukauppa
· taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut
· liike-elämän hautomo- ja kasvupalvelut sekä muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta
· liikunta- ja terveyspalvelut (ei lääkärikeskukset)
· majoitus-, hotelli- ja matkailutoiminta

Tontinvuokralainen voidaan vapauttaa kokonaan vuokranmaksuvelvoitteista kolmen kuukauden ajalta.

Lisätietoja maanvuokran vapautuksen hakemisesta:

Puhelimitse 09 310 87967 ja 09 310 87902 (arkisin kello 10.00-14.00)
Maanvuokran vapautuksesta >>
Hakemus maanvuokrasta vapautumiseksi >> 

Aiemmin päätetyt vuokrahelpotukset

Jo aiemmin Helsingin kaupunki on päättänyt, ettei kaupungin suljetuissa tiloissa toimivilta vuokralaisilta peritä vuokraa ajalta jolloin tilat ovat suljettuina (kaupungin tilat ovat olleet suljettuina 18.3. alkaen). Myös Helsingin liikuntapalveluiden tilat ja koulujen liikuntasalit (joihin kaupunki myöntää lukuisia vuoroja vuodessa) ovat suljettuja vähintään 18.3.−13.5.2020 Suomen hallituksen linjausten mukaisesti. Kaupunki ei siis laskuta liikuntapalvelun ja koulujen liikuntasalien asiakkailta tilavuoromaksuja ajalta, jolloin tilat ovat suljettuina. Edellä mainitut vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti, eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin.

Kaupungin vuokralaisia toimii myös tiloissa, jotka eivät ole suljettu. Näiden osalta kaupunki on myös päättänyt, ettei se peri vuokraa 1.4.−30.6.2020 ajalta seuraavilta vuokralaisiltaan: ravintolat ja muut ruokapalvelut, myymälät, taide-, musiikki- ja tapahtumatoiminta sekä ohjelma- ja juhlapalvelut, liike-elämän palveluista hautomo-, kasvupalvelut ja muu uutta yrittäjyyttä edistävä toiminta, kampaamot, kauneushoitolat sekä liikunta- ja terveyspalvelut mukaan lukien hieronta ja fysioterapia. Lisäksi vapautus koskee toripaikoista perittävää vuokraa. Edellä mainittujen alojen vuokranmaksun vapautukset tapahtuvat automaattisesti, eli yrittäjän ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin. Vuokravapautuksen aikana vuokralainen saa harjoittaa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon alaista toimintaa. Muiden toimialojen yrityksiä kaupunki voi vapauttaa vuokranmaksusta tilanteen mukaan erillisen tarkastelun kautta.

Kuva: Konsta Linkola/Helsingin kaupunki