Lukulähettilästoiminta tukee ikääntyneiden osallisuutta sekä kulttuuri- ja lukuharrastusta ja luo edellytyksiä virikkeelliselle elämälle. Kuva: Katja Tähjä

Lukulähettiläät vievät kirjallisuuden ja lukemisen iloa helsinkiläisille vanhuksille

Helsingissä joulukuussa 2018 aloitetun lukulähettilästoiminnan avulla on koulutettu jo 167 vapaaehtoista lukulähettilästä, jotka käyvät lukemassa ääneen helsinkiläisissä palvelukeskuksissa. Lukuhetkiä on järjestetty noin 370 ja niitä kertyy arviolta saman verran lisää myös tänä syksynä.

Lukulähettilääksi!-projekti on kaksikielinen eli lukijoissa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä vapaaehtoisia. Syksyn aikana järjestetään useita lukulähettiläiden tapaamisia ja SPR kouluttaa uusia lukulähettiläitä. Mukaan mahtuu vielä uusia lukulähettiläitä ja erityisesti ruotsinkielisiä toivotaan lisää.

Lukulähettilästoiminta tukee ikääntyneiden osallisuutta sekä kulttuuri- ja lukuharrastusta ja luo edellytyksiä virikkeelliselle elämälle. Vapaaehtoiset lukulähettiläät lukevat ikääntyneille ääneen lukutuokioissa, joita järjestetään pääasiassa kaupungin palvelukeskuksissa. Yksi lukulähettiläs lukee säännöllisesti muistisairaan kotona osana Helsingin Alzheimer-yhdistyksen muistikaveritoimintaa.

Lukulähettilääksi!-hankkeessa on mukana viisi Helsingissä toimivaa kirjastoa: Itäkeskuksen, Kallion, Kannelmäen, Malmin ja Töölön kirjastot. Hankkeessa ovat mukana myös SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri, Helsingin Alzheimer-yhdistys sekä joukko palvelukeskuksia ja palvelutaloja ympäri Helsinkiä. Hanketta tukee Aluehallintovirasto.

Helsingin kaupunginkirjasto tukee lukulähettiläitä lukutehtävässä järjestämällä heille vertaistapaamisia kirjastoissa, jakamalla vinkkejä ääneen lukemiseen sopivista kirjoista ja välittämällä lukuinspiraatiota. Kaupunginkirjasto myös yhdistää lukulähettiläät ja lukupaikat. Kirjasto etsi jokaisella lukulähettiläälle sopivan lukupaikan vapaaehtoisen omien toiveiden pohjalta. Uuden lukulähettilään tulee käydä vapaaehtoistyön peruskoulutus sekä osallistua ainakin yhteen kirjaston järjestämään lukulähettiläiden tapaamiseen. Pääosan vapaaehtoisista on kouluttanut SPR.

”Vapaaehtoisilta lukulähettiläiltä saatu palaute on ollut pääosin todella positiivista. Lukulähettilääksi lähtemiseen on motivoinut nimenomaan lukeminen ja vapaaehtoiset ovatkin tottuneita ja innokkaita lukijoita. Moni on kokenut ääneen lukemisen antoisaksi tavaksi tehdä vapaaehtoistyötä senioreiden parissa. Kuulijoista on tullut lukijoille ystäviä, joiden kanssa on lukemisen ohella juteltu, vaihdettu kuulumisia ja naurettu. Eniten huolta ja kysymyksiä ovat nostattaneet muistisairauksiin ja kuulijoiden vointiin liittyvät kysymykset. Kirjaston hankekumppani Helsingin Alzheimer-yhdistys on tarjonnut lukulähettiläille arvokasta tietoa muistisairaan kohtaamisesta”, kertoo projektikoordinaattori Katja Jokiniemi.

Vapaaehtoisilta saatu positiivinen palaute ja kokemukset onnistuneista lukuhetkistä ovat motivoineet hankkeessa mukana olevaa Helsingin kaupunginkirjaston henkilöstöä. Hankkeen avulla on saatu tuotua paljon iloa kuulijoille ja hyviä kokemuksia myös vapaaehtoisille.

Lukulähettiläiden tapaamiset syksyllä 2019

Itäkeskuksen kirjasto to 19.9. & to 14.11. klo 17–19
Kallion kirjasto ke 9.10. klo 17–19
Kannelmäen kirjasto ke 18.9. & ke 6.11. klo 17–19
Malmin kirjasto ke 23.10. klo 17–19
Töölön kirjasto ke 2.10. klo 17–19 (ruotsinkielisten lukulähettiläiden tapaaminen)
Tapaamisiin voivat tulla mukaan myös uudet lukulähettilästoiminnasta kiinnostuneet.

SPR kouluttaa uusia lukulähettiläitä

Pasilan kirjastossa ti 1.10. & ke 27.11. klo 17–19
Pasilan kirjastossa ke 30.10. klo 16.30–20 (koulutus ja lukulähettiläsinfo)
Punaisen Ristin koulutustilat, Hietaniemenkatu 7 B, ke 23.10. klo 17–19 (koulutus ruotsiksi)

www.helmet.fi/lukulahettilas
www.helmet.fi/laskamrat

Lisätietoja

projektikoordinaattori Katja Jokiniemi
katja.jokiniemi@hel.fi, 040 334 9656