Liikunnan toiminta- ja tilankäyttöavustukset uusintakäsittelyssä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 23.4.

Päätöksenteon jälkeen on käynyt ilmi, että kahden avustusta hakeneen toimijan hakemukset eivät ole päätyneet sähköisestä avustusjärjestelmästä liikuntajaoston 2.4. kokoukseen päätettäviksi. Syynä tähän on sähköisessä avustusjärjestelmässä ollut vika, joka on estänyt kahden hakemusen etenemisen liikuntapalvelujen avustuskäsittelijöille ja jaoston kokouksen valmistelijoille.

 

Asia kävi ilmi em. kahden avustusta hakeneen toimijan tiedustellessa kokouksessa tehdyistä päätöksistä (päätökset  § 5, Toiminta-avustukset vuodelle 2019 ja § 6, Tilankäyttöavustukset vuodelle 2019).

Tämän johdosta toiminta-avustukset vuodelle 2019 ja tilankäyttöavustukset vuodelle 2019 joudutaan käsittelemään uudelleen. Apulaispormestari Nasima Razmyar on käyttänyt otto-oikeutta ja avustuksista päätetään uudelleen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 23.4.2019. Päätös koskee kaikkia noin 300 avustushakemusta.

 

Koska hakijoiden kesken jaettava rahasumma on alkuperäisen suuruinen, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa, ja hakijoita on nyt kaksi enemmän kuin aiemmin, niin jaettavat avustukset tulevat olemaan hieman alhaisemmat (1 % - 2 %) kuin liikuntajaostossa 2.4. päätetyt.

 

Kulttuurin ja vapaa-ajan liikuntapalvelut on erittäin pahoillaan tilanteesta.

 

Hel.fi/kulttuuri ja vapaa-aika/päätöksenteko