Iäkäs nainen verryttelee olohuoneessaan pidellen käsiään ilmassa kohtisuoraan.

Liikkumisen tavoitteista sovittu jo 6 000 asiakkaan kanssa

Helsinkiläisiä on viime vuosina kannustettu arki- ja hyötyliikkumaan. Liikkuminen on tuotu näkyvästi esille muun muassa neuvoloissa, terveysasemilla ja päiväkodeissa. Koulupihoja on kunnostettu, kaupunkipyöriä on lisätty ja metroasemilla on herätelty liikkumiseen. Koronaepidemian myötä kaupungin toimenpiteet ovat kohdistuneet erityisesti ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien parantamiseen. Yhtenä toimenpiteenä kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa on solmittu jo 6 000 liikkumissopimusta. Tavoitteena on mielekkään elämän ja toimintakyvyn turvaaminen.

Liikkuminen on hyödyksi kaikenikäisille, mutta erityisen tärkeää ikääntyessä, jolloin toimintakyky luontaisesti heikkenee. Korona rajoitustoimineen teki nopeasti näkyväksi lukuisten tutkijoiden jo aiemmin todentaman huolen siitä, että ilman säännöllistä liikkumista ikäihmisten lihasvoimat ja sitä myötä kävelykyky hupenevat vuosien sijaan pikemminkin viikoissa. Liikkumisen merkitys myös mielen vireyden ja myönteisen elämänasenteen säilyttämisessä on tutkitusti tärkeä.

Helsinki on panostanut arkiliikkumisen lisäämiseen

Helsingin kaupungin keskeinen ajatus liikkumisen lisäämisessä on ollut se, että liikkuminen tuodaan osaksi arkielämää, sen sijaan että liikkuminen jätettäisiin yksinomaan harrastusten ja ohjatun liikunnan varaan. Erityisesti ikäihmisten kohdalla päivittäisen arkiliikkumisen tärkeys on kiistaton.

Kotona tapahtuvan liikkumisen tueksi Helsinki-kanavalle on tehty 40 jakson verran seniorijumppaa, kehonhuoltoa ja tasapainoharjoituksia. Katu- ja puistonpenkkejä on lisätty ja niitä löytyy Helsingistä jo yli 8 200. Uusi 1,4 miljoonan euron avustusmääräraha kohdennettiin ikääntyneiden helsinkiläisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Anna arjen liikuttaa -kampanja on tavoittanut yli 100 000 ikäihmistä katumainoksina, kotivoimisteluohjeina ja liikkumisherätteinä rokotepisteillä, apteekeissa, terveysasemilla ja palvelukeskuksissa.

Toimintakyvyn heikkenemistä ehkäistään liikkumissopimuksella

Osana kaupungin pitkäjänteistä työtä ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa on solmittu noin 6 000 toimintakyvyn parantamiseen tähtäävää liikkumissopimusta. Liikkumissopimus kirjataan osaksi hoitotyön suunnitelmaa ja sen tavoitteena on kytkeä liikkuminen osaksi arkiaskareita, vahvistaen lihasvoimia, tasapainoa ja toimintakykyä. Sopimuksessa määritetään omat liikkumiseen liittyvät tavoitteet suhteessa nykyiseen liikkumiskykyyn. Sopimuksessa sovitaan myös, mitä harjoitteita ja tukitoimia tehdään yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. Sopimus voi sisältää kodin arkiaskareita, kodin ulkopuolella asiointia, harrastamista tai lihasvoimaharjoittelua etäpalveluiden välityksellä.

”Liikkuminen on erinomainen keino mahdollistaa toimintakykyinen, mielekäs ja omannäköinen elämä, vaikka toimintakyky olisikin alkanut jo heiketä. Läheisten ja ammattilaisten tuki on siinä ensiarvoisen tärkeää. Olen iloinen, että liikkumissopimus on alkanut elää menestystarinaa palveluissamme”, toteaa sairaala-, hoiva- ja kuntoutuspalveluiden johtaja Seija Meripaasi.

Liikkumissopimuksesta on valmistunut lyhytelokuva, jossa kuvataan askel askeleelta iäkkään asiakkaan tarina matkalla kohti unelmaansa. 


Liikkumissopimukseen voit tutustua paremmin täällä.

Lue lisää käynnissä olevista ikäihmisten liikkumista ja liikkeelle lähtöä tukevista toimenpiteistä Liikkumisvahdista.

Anna arjen liikuttaa -kampanjan materiaalit löydät täältä.