Laura Aalto valittiin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajaksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt ottaa Laura Aallon Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtajan virkaan. Virka on määräaikainen ajalle 1.2.2022-19.12.2023.

Laura Aalto on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan taidehistoria, sivuaineinaan poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria. Lisäksi hän on suorittanut Executive Master in Business Administration (EMBA) -tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2021.

Tällä hetkellä Laura Aalto toimii johtajana Helsinki Partners Oy:ssä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa Helsinki Marketingin toimitus- ja kehitysjohtajana sekä viestintäjohtajana World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeessa.

Toimialajohtaja vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtajalla on kaupungin johtoryhmän jäsenenä keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on neljä palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja sekä johtava asiantuntija. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla työskentelee noin 1 800 työntekijää.

Toimialajohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä yhteensä 12 hakemusta. Vuodesta 2017 alkaen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajana toiminut Tommi Laitio on virkavapaalla 1.2.2022-19.12.2023.