Lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseen 830 000 euron määräraha

Lasten ja nuorten harrastamisen ja liikunnan lisäämiseksi tarkoitettu 830 000 euron määräraha tulisi jakaa 10 hakijan kesken, ehdottavat 4.10. lausuntonsa antaneet kulttuurin ja vapaa-aika toimialan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostot. Varsinaisen päätöksen määrärahan saajista tekee kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta lokakuussa. 

Määrärahaa tavoitteli hankehaun toisella kierroksella yhteensä 16 toimijaa, jotka oli karsittu ensimmäisen hakukierroksen 98 toimijan joukosta.

Määrärahan saajiksi ehdotetut 10 ideaa edistävät parhaiten tavoitteena olevaa liikkumisen lisäämistä ja lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa, jaostot toteavat lausunnossaan.

Kymmenen kärkihanketta ovat rohkeita, ne tavoittavat uusia kohderyhmiä uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen avulla. Lisäksi ehdotukset ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia ja niissä huomioidaan tavoiteltavan kohderyhmän oma tekeminen ja osallisuus, jaostot perustelevat.

 Varsinaisen päätöksen 830 000 euron määrärahan jaosta tekee jaostojen lausunnon pohjalta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 16.10.2018.

Ideahaku oli avoin  rekisteröidyille kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön sektoreilla toimiville yhteisöille ja järjestöille.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojaostojen ehdotus määrärahan saajiksi:

 Barreto ry, Lähiökoutsi, 100 000 e
HELride Collective ry, Skeittikontti, 40 000 e
Helsingin Jalkapalloklubi Ry, Klubipallo, 49 000 e
Intomieliset ry, Break the Fight!, 120 000 e
Kuntoutussäätiö, Liike jatkuu - Tieto tukee, 140 000 e
Oranssi ry, FunNet -harrastusverkosto, 40 000 e
Pro Lapinlahti Mielenterveys-seura ry, Lapinlahden Löytäjät, 59 000 e
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, SATAKOLKYT- 130 km puhdasta liikkumisen iloa, 80 000 e
Wikimedia Suomi ry, Helsinki Rephotography, 52 000 e
Voimauttavan taiteen äärellä ry, Starttimylly, 150 000 e