Kuvassa ihmiset voimistelevat puistossa, Kuva: Helsingin kaupunki

Lähes miljoona euroa lisärahaa liikkumista ja harrastamista edistäville hankkeille

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 13. helmikuuta hyväksyä 900 000 euron suuruisen uuden avustushaun periaatteet. Lisäavustuksen turvin etsitään uusia toimintamalleja, jotka edistävät lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä kaupunkilaisten liikkumista. Hankehaun ensimmäinen vaihe on ideakilpailu, joka käynnistyy maaliskuussa.

Uudenlaisen avustuksen ja hankehaun tarkoituksena on tukea Helsingin kaupungin strategisia tavoitteita. Avustushankkeilla pyritään tavoittamaan erityisesti lapsia ja nuoria, joilla ei syystä tai toisesta ole yhtään harrastusta, sekä kaikenikäisiä kaupunkilaisia, jotka hyötyisivät liikkumisen lisäämisestä terveytensä kannalta eniten. Hankkeilla voidaan näin edesauttaa kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumista.

Hankkeille on varattu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 budjetista 900 000 euroa. Haulla etsitään kuitenkin kolmivuotisia laajoja yhteishankkeita, joiden rahoitusta voidaan jatkaa 2019 ja 2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar pitää lautakunnan päätöstä merkittävänä panostuksena helsinkiläisten hyvinvointiin. ”Helsinki on nostanut tämän valtuustokauden keskeiseksi strategiatavoitteeksi liikkumisen lisäämisen. Uudenlainen avustusmalli mahdollistaa yhteistyön yli perinteisten sektorirajojen. Uskon, että tämän mallin myötä syntyy ennennäkemättömiä ideoita liikkumisen ja harrastamisen lisäämiseksi”, Razmyar tiivistää.

Nyt kohdennetulla 900 000 euron avustushaulla halutaan kiihdyttää ja rikastuttaa uudenlaisten toimintatapojen ja kumppanuuksien sekä uusien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhteistyömuotojen syntymistä. Mukaan valittavien hankkeiden toivotaan toteuttavan rohkeita uusia kokeiluja, tavoittavan uusia kohderyhmiä tai soveltavan muissa kotimaan kaupungeissa tai maailmalla hyviksi todettuja malleja.

Haku toteutetaan kevään 2018 aikana kaksivaiheisesti: Ensimmäinen hakukierros on ideakilpailu, joka on avoinna maalis–huhtikuun ajan. Ideakilpailuun osallistutaan napakalla ehdotuksella. Ideakilpailun perusteella toiseen vaiheeseen valittavat hankkeet saavat kutsun avustushakuun kesäkuussa. Jatkoon valittavat ideat saavat kehittämiseen asiantuntijatukea.

Lopullisen päätöksen rahoitettavista hankkeista tekee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.”Parhaat ideat syntyvät yhteisen tekemisen ja ajattelun tuloksena. Tarjoamme hakijoille käyttöön kaiken sen tiedon ja osaamisen, mitä kaupungille näistä asioista on kertynyt. Haluamme myös kokeilla uutta tapaa, joka on hakijoille helpompi kuin perinteinen hakumenettely”, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio toteaa.

Avustusta voivat hakea helsinkiläiset rekisteröidyt yhdistykset. Hakijoilla voi olla kumppaneina myös rekisteröimättömiä yhteisöjä, toimintaryhmiä ja ei-helsinkiläisiä toimijoita tai esimerkiksi yrityksiä. Haussa suositaan useamman eri alan toimijan yhteishankkeita.

Kohdennettu lisärahoitus on osa Liikkumisohjelmaa, joka on yksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan strategisista kärkihankkeista. Hankehaku on myös toimialan ensimmäinen liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhdistävä avustushanke.

Sekä toimialan yhteiset avustusperiaatteet että uuteen avustushakuun liittyvät periaatteet ja hakukriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 13.2.2018.

Samassa kokouksessa päätettiin myös muun muassa keskustakirjasto Oodin kirjahyllyjen ja keinoäly- ja robotiikkaratkaisujen hankinnasta.

Lue lautakunnan päätöstiedote kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Lisätiedot:
 
Veikko Kunnas
kumppanuuspäällikkö, kulttuuri
p. 040 3341204
 
Markku Toivonen
kumppanuuspäällikkö, nuoriso
p. 041 5121747
 
Taina Korell
kumppanuuspäällikkö, liikunta
p. 040 350 1898

Kulttuuri ja vapaa-aika, Helsingin kaupunki
etunimi.sukunimi@hel.fi

JAA