Kuvassa kuvattu visuaalisesti Kulttuuripolku peruskoululaisille

Kulttuuripolku-toiminta Helsingin peruskoululaisille käyntiin tänä syksynä

Tänä syksynä aloitettu Kulttuuripolku-toiminta vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen asemaa Helsingin peruskouluissa. Sen avulla varmistetaan, että perusopetuksen aikana oppilailla on mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin kulttuurisisältöihin ja -tapahtumiin jokaisella luokka-asteella.

Perusopetuksen Kulttuuripolun pitkäaikaisena tavoitteena on lisätä kulttuurikasvatuksen tasa-arvoisuutta ja pysyvyyttä kouluissa. Kulttuurikasvatus tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi.

Helsingin kaupungin peruskoulut ovat ottaneet Kulttuuripolun osaksi toimintaansa tästä syksystä alkaen. Kulttuuripolkuun on luotu jokaiselle luokka-asteelle ehdotus luokka-asteen kulttuurisisällöstä. Koulut voivat halutessaan muokata vierailukohteita ja toteuttaa enemmän kuin yhden kulttuurivierailun per luokka-aste. Toiveena on, että oppilaat voivat osallistua kouluissa vierailukohteiden suunnitteluun ja valintaan. Kulttuurikasvatuskäynnit eivät ole sidottuja tiettyihin oppiaineisiin. Kulttuurikäynneistä aiheutuvat kulut maksetaan koulun omasta budjetista.

Kulttuuripolku-toiminnan suunnittelussa on ollut mukana asiantuntijoita ja suunnittelijoita perusopetuksesta, kehittämispalveluista ja viestinnästä. Suunnittelun taustalla on pitkäaikainen yhteistyö helsinkiläisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Tapahtumia, taidetta, kirjoja, juhlia, teatteria ja vaikka sirkusta

Kulttuuripolulta löytyy sisältöjä, jotka ovat jo nyt osa koulujen toimintaa. Lisäksi polulle on luotu uusia ehdotuksia tuleviksi vakiintuneiksi sisällöiksi.

Ensimmäisellä, kolmannella ja seitsemännellä luokalla kulttuuripolkuun kuuluu ikäryhmälle suunniteltu kirjastokäynti.

Tokaluokkalaiset tekevät taideretken, jonka Juhlaviikot, Kiasma, Helsingin kaupunginorkesteri ja Musiikkitalo yhdessä järjestävät.

Neljännellä luokalla opitaan juhlan tunnelmaa tanssien Pormestarin itsenäisyysjuhlassa.

Viidesluokkalaiset osallistuvat Helsinki Design Weekille tai joka toinen vuosi järjestettävään Helsinki Biennaaliin.

Esittävään taiteeseen, kuten teatteriin, tanssiin tai sirkukseen tutustutaan kuudennella luokalla.

Kahdeksasluokkalaiset tekevät retken valitsemaansa museoon ja yhdeksännellä luokalla osallistutaan elokuva- tai musiikkifestivaaleille, koululaisille suunnattuun elokuvanäytökseen tai konserttiin.

”Kulttuuripolku on otettu kouluissa vastaan hyvin. On todella hienoa, että lapset ja nuoret pääsevät osallisiksi kaupungin taide- ja kulttuuritarjonnasta vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Taiteella on valtavan suuri potentiaali empatian ja ajattelun oppimisessa ja on tärkeää, että poikkeuksellisina aikoina taiteen kokemista ja kulttuuriin osallistumista edistetään aivan erityisesti. Tällä hetkellä kouluissa ollaan todella kiitollisia taide- ja kulttuuritoimijoiden tarjoamista digitaalisista sisällöistä. Toivon kulttuuripolulle pitkää ikää ja tuhansia polkua kulkevia lapsia”, kommentoi kulttuurituottaja Katri Aikio Helsingin kaupungilta.

Lisätietoja kulttuuripolusta Kultus.fi -sivustolla.

Koulujen yhteyshenkilö:
Pedagoginen asiantuntija – taito- ja taideaineet, muotoilukasvatus
Panu Hatanpää
040 630 2955, panu.hatanpaa@hel.fi
Helsingin kaupunki, kasvatus ja koulutus
Kehittämispalvelut – toimialan kehittämisen tuki

Kulttuuri- ja taidetoimijoiden yhteyshenkilö:
Kulttuurituottaja, kulttuurikasvatus
Katri Aikio
040 486 6968, katri.aikio@hel.fi
Helsingin kaupunki, kulttuuri- ja vapaa-aika
Kulttuurin edistäminen, Annantalo