Kuva: Yehia Eweiss

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut digitalisoituvat

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden digitalisaatio-ohjelma tavoittelee Helsinkiä, joka on muuttuva, toimiva ja omaperäinen kontrastien kaupunki, jossa asukkaat ja kävijät sekä yritykset, järjestöt ja yhteisöt voivat toteuttaa itseään merkityksellisesti osana kaupunkiyhteisöä. Toimialan digitalisaatio-ohjelma lähtee siitä, että digitalisaatio on tämän ajan tehokkain väline reilumman, kukoistavamman ja helpomman Helsingin rakentamiseen. Ohjelma kytkeytyy tiiviisti Helsingin kaupunkiyhteiseen digitalisaatiotyöhön.

Vuonna 2019 käynnistyneitä digiohjelman kehittämishankkeita ovat muun muassa:

· Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluiden uudet verkkosivustot: Kaupunkilaiset ja kaupungissa vierailevat löytävät omiin tarpeisiinsa sopivaa tekemistä (tapahtumat, kurssit, leirit, vapaaehtoistehtävät) helposti verkossa. Vuonna 2019 kehitetään uudet verkkosivustot tapahtumille ja harrastuksille, nuorille ja Helsinki biennaalille.

· Tilavarauskokonaisuuden kehittäminen: Varaamosta voi varata erilaisia tiloja ja tiloihin liittyviä palveluita. Asukkaat hyötyvät siitä, kun tiloja on helppo löytää ja varata erilaisiin harrastuksiin, yhdistystoimintaan ja muuhun asukasaktiivisuuteen. Tilavarauskokonaisuus edistää osallisuutta ja parantaa yhteisen omaisuuden käyttöastetta.

· Kulttuurin kummilapset: Taiteen ja kulttuurin kokemuksia Helsingissä syntyneille 0-7 -vuotiaiden ikäryhmille yhteistyössä eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Kummilapsien ja perheiden rekisteriä ylläpidetään digitaalisella alustalla ja kummiperheet löytävät heille tarjotun kulttuuri- ja taide-elämyksen Kulttuurin kummilapset -sivustolta.

· Vene Helsingissä: Helsingissä on 12 000 veneiden laituripaikkaa, joista kolmasosa menee suoraan kaupungin omana vuokraustoiminta (loput seurojen kautta). Prosessi on ollut täysin paperinen. Talvella 2018-2019 julkaistiin uusi verkkopalvelu, jonka kautta voi hakea venepaikkaa kesäksi 2019. Tavoitteena on uusia venepaikkahaun lisäksi myös talvisäilytyspaikkojen haku sekä venepaikkojen vaihtamisen prosessi. Myös koko taustajärjestelmä ja käsittelyprosessi halutaan uusia, jotta saadaan täydet hyödyt digitalisaatiosta.

· Ahti: Hankkeessa kehitetään yhteinen avoin resurssirajapinta eli tietokanta yhdessä veneilyalan yritysten, venekerhojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ahti mahdollistaa muun muassa vapaiden venepaikkojen vuokraamisen toisille veneilijöille.

· Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelutarjotin kouluille ja päiväkodeille: Kasvatuksen ja koulutuksen työntekijöille suunnattu palvelutarjotin, jonka avulla opettajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät löytävät kulttuurin ja vapaa-ajan palveluja varhaiskasvatuksen lapsille, perus-ja yläkoulun lapsille & nuorille.

· Vapaaehtoistoiminnan alusta: Tavoitteena julkaista digitaalinen palvelu, josta asukkaat löytävät juuri itselleen sopivia vapaaehtoistehtäviä Helsingissä.

Näiden lisäksi ohjelmassa kasvatetaan kulttuurin ja vapaa-ajan työntekijöiden digitaalista osaamista erilaisilla koulutuksilla. Vuonna 2019 kaikki toimialan 1800 työntekijää oppivat mm. O365 ja Teamsin käytön. Uuden toimintamallin perustana on hyvä tekninen osaaminen ja kokeiluihin kannustava asiakaslähtöinen toimintakulttuuri. Henkilökunnan digikyvykkyydet nostetaan tasolle, jolla toiminnan muutos on mahdollinen nyt ja tulevaisuudessa. Hyvinvoiva henkilökunta tuottaa asiakkaille hyviä palveluita.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tavoitteena on jatkuvasti paremmin tarjota mahdollisuuksia jokaiselle elää itselleen mielekästä, kokemusrikasta ja merkityksellistä elämää ja olla osa kaupunkia ja yhteiskuntaa. Siksi toimialan digiohjelman ytimenä on myös olla mukana varmistamassa, että aivan jokaisella on mahdollisuus olla mukana digitalisaatiossa. Tämä mahdollistetaan esimerkiksi tarjoamalla entistä saavutettavampia palveluja sekä mahdollistamalla erilaisille asiakasryhmille digiopastusta ja asiointiapua sekä pääsyä asiakaspäätteille. Tavoitteena onkin, että digitalisaatio vapauttaa toimialan työntekijöiden työaikaa ihmisten kohtaamiseen, jolloin toimintaa voidaan kohdentaa sinne missä palvelutarve on suurin. Kulttuurin ja vapaa-ajan digitalisaatioloikan tueksi toimialalle on luotu erityinen kehittäjäyhteisö: ratkaisutoimisto.

Ratkaisutoimisto tehostaa digitaalisen transformaation toteutumista toimialalla tarjoamalla lisäresursseja, mutta ennen kaikkea vahvistamalla läpi koko organisaation osaamista, johtamista ja yhteistyötä digitalisaatioon liittyen. Ratkaisutoimistoon on rekrytoitu digiohjelman ajaksi asiantuntijoiden ydinjoukko, jonka tehtävänä on etunenässä edistää digiohjelman toteutumista. Ratkaisutoimiston ydinjoukko koostuu mm. ohjelmapäälliköstä ja digitaalisista asiantuntijoista. Lisäksi toimistossa työskentelee joukko koodareita, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja muita digiasiantuntijoita sekä projektipäälliköitä vaihtuvissa hankkeissa.

Tervetuloa kulttuurin ja vapaa-ajan digiohjelman tilaisuuteen pe 17.5.2019

Tule kuulemaan kaupungin digivisiosta ja kulttuurin ja vapaa-ajan digiohjelman toteutumisesta. Voit seurata myös tilaisuutta Helsinki-kanavalta.
Paikka: Helsingin kaupunginmuseon aula
Aika: pe 17.5. klo 14.00

klo 14.00 Digivisio: Helsingissä on helppoa saada vaikuttavia kokemuksia ja elää tapahtumarikasta ja merkityksellistä elämää, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio
klo 14.10 Miten pidämme huolen, että kaikki pysyvät mukana yhä digitalisoituvassa maailmassa Apulaispormestari Nasima Razmyar
klo 14.20 Helsinki - Maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki, Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama klo 14.30 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan digiohjelman nykytila ja tulevaisuus, kulttuurin ja vapaa-ajan kehittämisyksikön päällikkö Reetta Sariola

JAA