Näkymä Itäkeskuksen uimahalliin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen rajoitukset jatkuvat - uimahallit ja sisäliikuntatilat suljettuina suurelta yleisöltä 24.1. saakka 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 7.1.2022 uusista kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen tarjontaan vaikuttavista linjauksista. Niiden johdosta Helsingin kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat ja uimahallit ovat suurelta yleisöltä suljettuina 24.1.2022 saakka. Kirjastot, museot, nuorisotalot ja kulttuurikeskukset ovat avoinna rajoituksin.   

Kirjastot avoinna – yleisötilaisuuksia ei järjestetä 

Kirjastot ovat avoinna ja niissä voi asioida tavallisiin tapaan. Asiakkailta ei edellytetä koronapassia. Kirjastoissa ei järjestetä tammikuun aikana, eli 31.1.2022 saakka yleisötilaisuuksia tai tapahtumia, kuten kirjailijavierailuja, satutuokiota ja lukupiirejä, eikä ohjattua toimintaa perheille. Päiväkoti- ja koululaisryhmät voivat vierailla kirjastoissa.  

Museot avoinna 

Museot ovat avoinna, mutta niiden asiakasmäärää rajoitetaan terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Kaikilta 16 vuotta täyttäneiltä museovierailta edellytetään koronapassi ja sen esittämisen yhteydessä henkilöllisyys tarkistetaan. Helsingin kaupungin hallinnoimissa museossa ei järjestetä tapahtumia, opastuksia tai työpajoja tammikuun aikana. 

Nuorisotalot avoinna

Nuorisotaloissa ei ole esityksiä, tapahtumia ja muita yleisötilaisuuksia tammikuun aikana. Ohjattua toimintaa on 2003 syntyneille ja sitä nuoremmille. Ikärajaa on siis nostettu niin, että kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan. Koronapassi vaaditaan 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta ohjattuun toimintaan osallistuvilta nuorilta.

Kulttuurikeskusten galleriatilat auki - ohjattua toimintaa nuorille

Helsingin kaupungin seitsemän kulttuurikeskuksen esitykset on peruttu koronan leviämisen ehkäisemiseksi 31.1.2022 asti. Taloissa järjestetään ohjattua harrastustoimintaa 2003 syntyneille ja sitä nuoremmille. Ikärajaa on siis nostettu niin, että kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan. Toimintaa ei järjestetä perheryhmille. Ohjatussa harrastustoiminnassa edellytetään koronapassi 16 vuotta täyttäneiltä ja sitä vanhemmilta nuorilta. Kulttuurikeskusten galleriatilat ovat avoinna. 

Uimahallit ja sisäliikuntatilat suljettuina suurelta yleisöltä 24.1.2022 saakka 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätöksen 7.1.2021 mukaisesti Helsingin kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat ja uimahallit ovat suurelta yleisöltä suljettuina 24.1.2022 saakka.

Nuorten ohjattu vakiovuoroinen harrastustoiminta voi jatkua sisäliikuntatiloissa

Vaikka sisätilat ovat kiinni suurelta yleisöltä, nuorten vakiovuoroinen harrastustoiminta voi jatkua sisäliikuntatiloissa. Tiloihin on pääsy vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneillä ohjattuun harrastustoimintaan osallistuvilla nuorilla. Nuorilta edellytetään koronapassi.

Sisäliikuntatilat avoinna myös ammattilaisurheilijoille

Sisäliikuntatiloissa sallittuja ovat myös kaikenikäisten ammattilaisurheilijoiden harjoittelu ja ammattilaisurheilun piiriin luettavat ottelut, kilpailut ja turnaukset, ilman yleisöä. Ammattilaisurheilun piiriin kuuluvilta ei edellytetä koronapassia. 

Lakisääteinen kuntoutus voi jatkua kaupungin tiloissa

Sisäliikuntatiloihin pääsevät myös lakisääteiseen kuntoukseen oikeutetut. Lakisääteisellä kuntouksella tarkoitetaan esimerkiksi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tarkoitettuja erilaisia, yksilöllisesti suunniteltuja ja ammattilaisen, kuten fysioterapeutin ohjauksessa toteutettavia terapioita, jotka Kela korvaa. Kelan maksama kuntoutustuki ei oikeuta sisäänpääsyyn. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan sisätiloissa kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa kulttuurin ja vapaa-ajan sisätiloissa 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, elleivät terveydelliset perusteet estä sen käyttämistä. Liikuntasuorituksen aikana maskia ei tarvitse pitää.  

Myös hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen ja riittävän etäisyyden pitäminen toisiin asiakkaisiin ja henkilökuntaan on edelleen tärkeää.