Helsingissä Kesäsetelin saavat tulevana kesänä myös vuonna 2004 syntyneet nuoret

Kaupunki tukee nuorten hyvinvointia ja palautumista koronapandemian vaikutuksista lisäämällä nuorten kesätyömahdollisuuksia. Helsingin Kesäseteli laajenee kesäksi 2021 koskemaan myös vuonna 2004 syntyneitä nuoria. Kesäseteli tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden tehdä korona-ajan vastuullisuusteon.

Korona-pandemia on heikentänyt nuorten hyvinvointia monin tavoin. Myös nuorten kesätyönäkymät ovat epävarmat jo toista vuotta peräkkäin. Helsingin kaupunginhallitus päätti maanantaina 29.3. myöntää määrärahan nuorten Kesäsetelin käytön laajentamiseen vuonna 2004 syntyneille nuorille. Kesäsetelin jakelua laajentamalla Helsingin kaupunki haluaa tukea nuorten hyvinvointia lisäämällä kesätyömahdollisuuksia sekä rohkaista ja tukea yrityksiä palkkaamaan nuoria haasteellisessa tilanteessa. Kesäsetelin käyttö on yrittäjälle helppo tapa tehdä korona-ajan vastuullisuusteko, josta on hyötyä myös yritykselle itselleen.

Kaupunki korvaa 325 euroa työnantajalle, joka työllistää nuoren 9.-luokkalaisen tai vuonna 2004 syntyneen Kesäsetelillä vähintään 60 tunniksi. Nuoren vähimmäispalkka 60 tunnilta on 400€ ja sen ylittävältä ajalta nuorelle tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajat voivat hakea kesäsetelin omaavia nuoria töihin helposti ja kohdennetusti osoitteessa kesaseteli.fi.

Nuorelle lyhytkin kesätyöjakso on merkityksellinen

Nuorelle lyhytkin kesätyöjakso voi olla merkityksellinen jatkoa ajatellen, ja yritys saa helposti apukädet pariksi viikoksi tai vaikka pidemmäksikin aikaa. Kesäseteli mahdollistaa yrityksille ja yhteisöille yhdelle tai usean nuoren palkkaamisen.

"Nuorelle kesätyö ei ole pelkästään toimeentuloa, vaan erityisen tärkeä osa elämää. Se on nuorelle viesti siitä, että minä osaan ja minuun luotetaan," sanoo Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan aluepäällikkö Tiina Hörkkö. “Koronapandemian vuoksi yrityksillä voi olla haasteita palkata nuoria kesätöihin. Kesäsetelin avulla haluamme rohkaista ja tukea yrityksiä palkkaamaan nuoria. Haluamme tukea nuorten työllistymistä ja tarjota positiivisen kokemuksen, joka tukee työllistymistä myös jatkossa.”

Vuonna 2004 syntyneet voivat hakea Kesäseteliä sähköisesti 30.3. alkaen

Helsingissä Kesäsetelin saavat vuonna 2021 helsinkiläiset 9.-luokkalaiset sekä vuonna 2004 syntyneet eli peruskoulunsa vuosi sitten päättäneet nuoret. Yhteensä Kesäsetelin saa siis kuluvana vuonna yli 10 000 helsinkiläistä nuorta. Yhdeksäsluokkalaisille jaettiin Kesäsetelit kouluissa helmikuun ensimmäisellä viikolla. Vuonna 2004 syntyneet helsinkiläiset nuoret voivat hakea Kesäseteliä 30.3. alkaen osoitteesta kesaseteli.fi ja se toimitetaan heille sähköisesti.

Lisätietoa Kesäsetelin käytöstä nuorille ja työnantajille:
kesaseteli.fi
p. 040 485 7713
kesaseteli@hel.fi