Kuvassa näkyy sinisen väriset kesäsetelit

Helsingin kaupungin Kesätyöseteli jaetaan helmikuussa kuudetta kertaa helsinkiläisille ysiluokkalaisille

Kesäseteli jaetaan helsinkiläisten koulujen 9.-luokkalaisille helmikuussa. Helsingin kaupunki korvaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa helsinkiläisen 9.-luokkalaisen nuoren töihin Kesäsetelillä 1.6.–12.8.2020 välisenä aikana.

Nuoren bruttopalkan on oltava vähintään 350 euroa, sisältäen lomakorvauksen. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Työtunteja on oltava vähintään 60, joko yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana. Työnantaja voi palkata nuoren myös tuntimäärältään pidemmäksi ajaksi. Tällöin 60 h ylittävältä ajalta kesätyöntekijälle tulisi maksaa vähintään alan työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka.

Kesäseteli on nuorten aloitejärjestelmä Ruudin kautta noussut hanke. Helsingin kaupungin, Helsingin yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin yhteinen hanke toteutetaan nyt kuudetta kertaa. Kesäseteli jaetaan peruskoulun päättöluokkalaisille, joita on Helsingissä tänä vuonna noin 5 500.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat elämänsä nivelvaiheessa ja heille työkokemuksen kartuttaminen on erityisen tärkeää. Setelin avulla nuoren on helpompi hakea kesätyötä ja työnantajien kynnys palkata nuori työntekijä madaltuu. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat tai vaikkapa taloyhtiöt ja urheiluseurat. Suoraan kotitalouksiin ei setelillä saa työllistää nuorta, kuten ei myöskään valtion tai kunnan palvelukseen. Työpaikan ei tarvitse sijaita Helsingissä, eli nuori voi hakea Kesäsetelillä töitä vaikkapa mökkipaikkakunnalta.

Kesäsetelin avulla syntyi vuonna 2019 yli 1 600 kesätyöpaikkaa nuorille. Nuorten työtehtäväkirjo oli laaja: liikunta- ja vapaa-ajan toimintaan liittyvät tehtävät, ravintola- ja kahvilatyöt, kaupan ala sekä erilaiset toimistotyötehtävät ovat tarjonneet nuorille ensikosketuksen työelämään jo useampana vuonna. Työnantajien palaute on ollut positiivista: tekemättömiä töitä saatiin hoidettua loppuun ja kesätyöntekijä on tuonut mukavaa piristystä työpaikan arkeen.

Kesäseteli toteutetaan kolmella kielellä. Ruotsinkielisiin kouluihin toimitetaan ruotsinkieliset Kesäsetelit ja muutamiin kaksikielisiin kouluihin englanninkieliset. Kieliversiot on mahdollista saada myös pyydettäessä.

kesaseteli.munstadi.fi/

Kuva: Helsingin kaupunki