Kuvassa laulaja esiintyy kaupunkitapahtuman yleisölle

Job’d lahjoittaa nuorille töitä ja tapahtumanjärjestäjille lisätyövoimaa

Uusi Job’d-toimintamalli tarjoaa tapahtumajärjestäjille mahdollisuuden työllistää nuoria työnhakijoita kuluvan vuoden tapahtumissa. Tapahtumien tulee tarjota nuorelle mielekkäitä, taitotasoon sopivia tehtäviä. Työllistetyn nuoren palkan ja työnantajakulut maksaa Me-säätiön tukema Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hanke.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki on hanke, jolla lisätään maahanmuuttajataustaisten nuorten yhdenvertaisuutta koulutuksen ja työelämän saralla. Yksi hankkeen toimintamalleista on Job’d, joka luo uusia, yhteiskunnallista lisäarvoa tuottavia työpaikkoja, joista nuoret saavat arvokasta työkokemusta. Pitkällä tähtäimellä rakennetaan pysyvää mallia työn lahjoittamiseksi helsinkiläisille nuorille.

Vuoden 2018 aikana myös Helsingissä tapahtumia järjestävillä tahoilla on mahdollisuus osallistua nuorten työllistämiseen Job’d:n kautta, ja tarjota nuorille ensimmäisiä työkokemuksia kuluvan vuoden tapahtumissa. Työnantajalle koituva lisätyövoima on maksutonta, sillä mallin kautta työllistetyn nuoren palkan ja työnantajamaksut maksaa Maahanmuuttajanuorten Helsinki.

”Tämä on hieno mahdollisuus sekä nuorille että tapahtumille – ja oikeastaan koko kaupungille. Nuoret saavat osaamista ja työkokemusta, joka auttaa heitä eteenpäin työelämässä. Tapahtumat puolestaan saavat innokasta työvoimaa ja helsinkiläiset sekä ei-helsinkiläiset tapahtumankävijät entistä sujuvammin toteutettuja tapahtumia. Nuoret saavat työstä palkkaa, mutta tapahtumanjärjestäjälle toiminta on maksutonta. Voi siis hyvillä mielin sanoa, että meillä on tarjottavana win-win-tilanne”, kuvaa hankkeen koordinaattori Sami Komppula.  

Mukaan tulevien tapahtumanjärjestäjien tulee huomioida, että tapahtumat tarjoavat selkeitä, nuorille sopivia työtehtäviä; nuoren työn tarkoitus ei ole korvata ammattilaisten tekemiä töitä tai luoda työmarkkinoita, joissa nuoret sijaistavat poissaolevia työntekijöitä. Tapahtumanjärjestäjän tulee antaa nuorelle palaute ja työtodistus työstä. Tämä vahvistaa nuoren jatkotyöllistymisen mahdollisuuksia ja ehkäisee nuorten syrjäytymistä.

Työtehtäviä tarjoavana tahona voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Halukkaat tapahtumanjärjestäjät ilmoittautuvat mukaan Maahanmuuttajien Helsinki -hankkeen kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Tämän jälkeen mukaan valikoituneet tapahtumajärjestäjät pääsevät palkkamaan työntekijät helppokäyttöisellä sähköisellä sovelluksella. 

Maahanmuuttajanuorten Helsinki on Helsingin kaupungin viisivuotinen hanke, jolle Me-säätiö on myöntänyt 2,32 miljoonan euron lahjoituksen.


Lisätiedot

maahanmuuttajanuortenhelsinki.munstadi.fi
Job'd hel.fi:ssä
 
Projektipäällikkö Irma Sippola
Maahanmuuttajanuorten Helsinki
irma.sippola@hel.fi
041 51 21 795

Kuva: Idän kyläjuhlat © Stoa

JAA