Ikääntynyt mies kävelee rollaattorilla ulkona iloisesti hymyillen.

Ikäihmisten liikkumiskampanja käynnistynyt: Liikkuminen on ikääntyessä tärkeämpää kuin koskaan

Liikkuminen on tärkeä perustarve myös vanhetessa. Kyky liikkua on itsenäisen elämän ja mielekkäiden asioiden mahdollistaja. Liikkumiskyvyn menettäminen ei ole iän myötä tapahtuva välttämättömyys, vaan siihen voi aidosti vaikuttaa omilla valinnoilla. Yli 60 % ikääntymiseen liittyvästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä voidaan ehkäistä arkiliikunnalla. Erityisesti jalkojen lihasvoimien ja tasapainon harjoittamisesta hyötyisi jopa 90 % ikäihmisistä. Arki itsessään on tärkein liikuttaja ja kekseliäiden kuntosali. Liikkumista ei ole koskaan myöhäistä aloittaa. Tärkeintä on säännöllisyys.

Näillä pääviesteillä on 3.5. lanseerattu Helsingin kaupungin liikkumisohjelman positiivinen, monikärkinen ikäihmisten arkiliikkumiseen kannustava Anna arjen liikuttaa -kampanja, jota ovat olleet valmistelemassa laaja joukko tutkijoita, asiantuntijoita, kaupungin työntekijöitä ja myös ikäihmisiä.
Kampanjan tavoitteena on lisätä ikäihmisten liikkumisen arvostusta. Säännöllisen ja monipuolisen liikkumisen vaikutuksista terveyteen ja toimintakykyyn on vankka tutkimusnäyttö. Mitä vähemmän on liikkunut, sitä enemmän vähäisestäkin liikkumisesta on hyötyä. Kampanja näkyy toukokuun aikana laajasti painetussa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi painettua lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluvinkkejä sisältävää materiaalia jalkautetaan kaupungin palveluissa sekä apteekeissa alkukesällä ja syksyllä.

Kampanjassa ikäihmiset kertovat omat tarinansa

Helsingissä asuu 112 000 yli 65-vuotiaista. Ikäihmisten elämäntilanne, fyysinen kunto, toimintakyky ja liikunnan harrastaminen vaihtelevat suuresti. Tästä syystä kampanjaan on tuotu helsinkiläisten ikäihmisten omia liikkumistarinoita. Haastatteluissa korostuvat positiiviset esimerkit arkiliikkumisen mahdollisuuksista sekä rutiininen ja itselleen mielekkäiden liikkumismuotojen tärkeydestä. Jos terveydentila rajoittaa reipasta liikkumista, on tärkeää liikuskella kevyemmin niin paljon kuin suinkin kykenee. Tämä tukee myös fyysisistä kuntoutumista, mikä mahdollistaa nopeamman paluun itselle tärkeiden asioiden pariin.

Painettu materiaali antaa vinkkejä arjessa tapahtumaan lihasvoiman ylläpitämiseen

Jalkojen lihasvoima ja tasapaino ovat liikkumiskyvyn perusta. Lihasvoimien hupeneminen on yhteydessä liikkumisen epävarmuuteen, kaatumisen pelkoon ja lisääntyneeseen paikallaanoloon. Lihasvoimien harjoittamiselle ei kannata asettaa kynnystä. Pienilläkin teoilla on merkitystä.

”Liikkumisen rutiineja kannattaa yhdistää arkiaskareisiin. Pieniltäkin tuntuvat harjoitteet vaikuttavat, kunhan niitä toistaa säännöllisesti. Moni aktiivisestikin liikuntaa harrastava hyötyisi erityisesti jalkojen lihasvoimien harjoittamisesta ja siksi asiaa on tärkeää korostaa”, kommentoi liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen.

Kampanjassa tuotettu Anna arjen liikuttaa -materiaali sisältää tietoa liikkumisen hyödyistä ja konkreettisia arjen liikkumisvinkkejä. Sitä jaetaan ikäihmisille apteekeissa, terveysasemilla, palvelukeskuksissa, asukastaloissa sekä järjestöjen kautta. Painettua materiaalia ikäihmisille jaettavaksi voi tilata kevään aikana sähköpostitse (elisa.kaaja@hel.fi).

Kampanja kohdistettu ikäihmisten lisäksi myös läheisille

Lähipiiri on tärkeä liikkumisen mahdollistaja, sillä usein liikkeelle lähteminen on oikeista kannustimista ja onnistumisen kokemuksista kiinni. Asiantuntijat avaavat kampanjakirjoituksissaan sitä, miksi meidän jokaisen olisi hyvä puhua ikäihmisten liikkumisen puolesta ja haastavat pohtimaan tapoja, joilla tukea ja kannustaa aktiivista arkea. Erityisen tärkeää läheisen roolissa on korostaa niitä resursseja, jotka ikääntyneellä vielä ovat tallella, auttamatta liikaa tai tekemättä asioita toisen puolesta.

Liikkumisohjelman väki kannustaa myös kaupungin henkilöstöä ottamaan ikäihmisten liikkumisen puheeksi asiakkaita kohdatessa ja omien läheisten kanssa tänä keväänä ja kesänä.
Kampanjamateriaali kootusti:

Anna arjen liikuttaa -kampanja on osa Helsingin liikkumisohjelmaa, jota edistetään yhtenä kaupungin strategisista kärkihankkeista. Ohjelman keskeisin tavoite on lisätä kaupunkilaisten luontaista arkiliikkumista koko kaupungin yhteisenä asiana. Kampanja on myös osa kaupunkiyhteistä ikäihmisten liikkumisen ja liikkeelle lähtemisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitetta 2021. Kaupungilla on käynnissä lähes 20 toimenpidettä ikäihmisten liikkumisen tukemiseksi, joiden etenemistä voi seurata ajantasaisesti Liikkumisvahdista.