Kulturelli nainen ulkoilee puistossa.

Ikääntyneiden helsinkiläisten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan 1,4 miljoonalla eurolla - avustusmäärärahan haku alkaa 1.2.2021

Uusi 1,4 miljoonan euron avustusmääräraha kohdennetaan ikääntyneiden helsinkiläisten liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Sillä halutaan tukea ikäihmisten mahdollisuuksia elää aktiivista ja kokemusrikasta elämää. Avustusmäärärahan haku alkaa 1.2.2021.   

Uudella avustuksella Helsingin kaupunki haluaa edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Avustusta jakavat sosiaali- ja terveystoimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.   

Sosiaali- ja terveystoimiala myöntää järjestöille yhteensä 550 000 euroa avustuksia ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala puolestaan myöntää yhteensä 850 000 euroa avustuksia taide- ja kulttuuritoimijoille ikääntyneiden kulttuuritoiminnan edistämiseksi. Avustussumma koostuu Helsingin kaupungin kuolinpesiltä saamasta valtionperinnöstä.   

- ”Olen erittäin iloinen, että avustusmäärärahaa kohdennetaan juuri ikääntyneiden liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen. Myös ajankohta on todella tärkeä, sillä koronaviruksen takia tehdyt rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet monen ikääntyneen arkeen. Liikuntapaikkoja on suljettu, palvelukeskukset ovat kiinni ja aikaa vietetään entistä enemmän kotona”, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi sosiaali- ja terveystoimialalta sanoo. 

  
Hakijoita kannustetaan luomaan uudenlaisia yhteistyön muotoja  

Avustusmäärärahojen haku alkaa 1.2.2021. Hakuaika päättyy 26.2.2021. Avustusten saajien valinnoissa kiinnitetään erityistä huomiota alueellisten, läheltä löytyvien palveluiden kehittämiseen, liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan aktivoivien digitaalisten ratkaisujen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla omana painopisteenä on myös taide- ja kulttuuritoimijoiden osaamisen kehittäminen sekä uusien työtapojen ja rakenteiden luominen.    

Molempien toimialojen avustuskriteereissä kannustetaan hakijoita luomaan uudenlaisia, sektorit ja toimialat ylittäviä yhteistyötyön muotoja. Vaikka avustus on kohdennettu järjestökentälle sekä kulttuuri- ja taidetoimijoille, hankkeissa voi olla mukana kumppaneina myös esimerkiksi tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä sekä kaupungin omia toimijoilta. Avustuskriteereissä korostetaan myös iäkkäiden ihmisten osallisuutta hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.  

 
- ”Uusi avustusmuoto on monellakin tapaa ainutlaatuinen. Siinä korostuu kaupunkiorganisaation sisäinen tiivis yhteistyö yhteisen strategisen tavoitteen edistämiseksi. Avustussumma on huomattava. Sillä mahdollistetaan vaikuttavat hankkeet, monialaisten kumppanuuksien syntyminen ja kaikkien mukana olevien osaamisen vahvistaminen,” kiittää kulttuurijohtaja  Mari Männistö.  
  

Avustuksiin liittyvä info-tilaisuus järjestetään maanantaina 25.1.2021 Helsinki-kanavalla. Tilaisuuteen voi lähettää etukäteen kysymyksiä. Tarkempaa tietoa avustuksista ja info-tilaisuudesta löytyy toimialojen verkkosivuilta: 

Sosiaali- ja terveystoimen avustukset.   
Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan avustukset.