Hietarannan uimarannalla on käynnissä uimarannan ja sen rakenteiden sekä viheralueiden peruskorjaustöitä. Kuva: Helena Roschier

Hietarannan uimarannan peruskorjaustyöt jatkuvat

Hietarannan uimarannalla on käynnissä uimarannan ja sen rakenteiden sekä viheralueiden peruskorjaustöitä. Peruskorjaustyön vuonna 2019 aloitetussa vaiheessa muun muassa uusitaan betonirakenteinen rantahiekka-alueen reunan käytävä reuna-alueineen, kahvila-huoltorakennuksen eteläpuolella olevan mäen päällä oleva koripallokenttä, mäkialueen kivituhkapintaiset käytävät, nurmikkoalueet ja pensasistutukset. Myös keski- ja pohjoisosan nurmikkoalueet peruskorjataan.

Viikon 5 aikana viher- ja kenttäalueiden peruskorjaustyön osana aloitetaan uimarannan kahvila- ja huoltorakennuksen eteläpuoleisen mäkialueen vanhassa täytössä olevan yli sata vuotta vanhan kotitalous- ja yhdyskuntajätteen poisto. Täyttömassojen poistosta, ja uusien puhtailla täyttömailla tehtävästä täyttötyöstä, ei aiheudu vaaraa ympäristölle, mutta alueella on päiväaikaan hieman normaalia enemmän kuorma-autoliikennettä. Tämä työvaihe valmistuu säistä riippuen maaliskuun alkuun mennessä.

Pääosin uimarannan tämän vaiheen peruskorjaustyöt valmistuvat toukokuun lopulla, uimarantakauden alkuun mennessä. Kaikkien tähän vaiheeseen kuuluvien töiden tulisi valmistua kesän 2020 aikana.

Kuva: Helena Roschier