Kuvassa partiolaisia suunnistamassa metsässä.

Helsinki tukee varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksiä yli 1,9 miljoonalla eurolla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto päätti torstaina 28.5.2020 myöntää toiminta- ja palkkausavustuksia yhteensä 1 905 000 euroa helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille. Helsingin kaupunki pyrkii avustuksin mm. kehittämään kansalaisyhteiskuntaa ja lisäämään asukkaiden, tässä tapauksessa erityisesti nuorten, elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Samalla tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa.

Nuorisojaosto päätti kohdentaa helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 1 121 356 euroa toiminta-avustuksina. Toiminta-avustukset jakaantuivat seuraavasti: Nuorisoseuroille yhteensä 18 583 euroa, Nuoret Kotkien toimintaan 41 720 euroa, suomenkielisille partiolippukunnille yhteensä 247 950 euroa, ruotsinkielisille partiolippukunnille 40 643 euroa, pioneerien toimintaan 11 500 euroa, poliittisille nuorisojärjestöille 35 650 euroa, VPK:n nuoriso-osastoille 13 030 euroa sekä muille yhdistyksille yhteensä 712 280 euroa. Viimeksi mainituista suurimmat avustukset myönnettiin Loisto Setlementti ry:lle (190 000 euroa), Oranssi ry:lle (54 000 euroa), HNMKY ry:lle (52 000 euroa) ja Käpylän yhdyskuntaklubi ry:lle (40 000 euroa).

Toiminta-avustuksia myönnetään sellaisten helsinkiläisten varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna. Lähtökohtana on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä ja hakijan kotipaikka on Helsinki. Lisäksi varhaisnuoriso tai nuorisoyhdistysten tai vastaavien jäsenistä ja/tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista yli puolet tulee olla 7–28-vuotiaita helsinkiläisiä. Avustus voi olla korkeintaan 80 % edellisen vuoden hyväksytyistä menoista. Vuokra-avustusta ovat oikeutettuja hakemaan ne toiminta-avustuskelpoiset yhdistykset, joilla on vuokrattuna oma toimitila. Vuokra-avustusta haetaan toiminta-avustushaun yhteydessä ja haettava summa on sisällytettävä avustushakemukseen.

Vuoden 2020 toiminta-avustukset olivat haettavissa 29.2.2020 mennessä. Hakemuksia tuli yhteensä 164 hakijalta, (vuonna 2019: 163) joista yksi veti hakemuksensa pois, neljä siirrettiin käsiteltäväksi starttiavustushakemuksena ja kaksi saapui myöhästyneenä.

Toiminta-avustusten lisäksi nuorisojaosto päätti myöntää palkkausavustusta 21 helsinkiläisille varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistyksille yhteensä 783 644 euroa. Nuorisoyhdistysten avustusohjesäännön mukaan palkkausavusta voivat saada rekisteröityneet helsinkiläiset nuorisojärjestöt tai vastaavat yhdistykset, joiden on täytettävä tiettyjä ehtoja. Yhdistyksillä täytyy olla alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä/jaostoja/osastoja/toimintaryhmiä tai järjestön luonteen täytyy muulla tavalla edellyttää organisoimista. Järjestöjen jäsenistä tai aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä. Palkkausavustuksen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että yhdistys on toimintatavoiltaan vakiintunut nuorisojärjestö, jolla on näyttöä toiminnan laajuudesta, kattavuudesta ja kyvystä toimia työnantajana.

Palkkausavustusta voi käyttää ainoastaan yhdistyksen kuukausipalkkaa saavan työntekijän palkkauskuluihin, palkkauksesta aiheutuviin lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin sosiaalikuluihin sekä lakisääteisiin vakuutuksiin ja työntekijän työstä aiheutuviin matkakustannuksiin. Avustusta ei voi käyttää palkkioihin, eikä palvelujen ostamiseen (esim. kirjanpitopalvelut).

Lisätiedot avustusten kohdentumisesta sekä kokouksessa käsitellyistä muista asioista löytyvät kokouksen päätöstiedotteesta  Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Kuva: Pääkaupunkiseudun partiolaiset/Matti Snellman