Visiojulkaisuja pinottuna kuvituskuvassa

Helsinki sai vuoteen 2030 tähtäävän taide- ja kulttuurivision

Katso tallenne vision julkistus- ja luovutustilaisuudesta, joka välitettiin suorana Helsinki-kanavalla 18.8.2020:

Helsingin kaupunki asetti keväällä 2019 itsenäisen työryhmän valmistelemaan kaupungille taide- ja kulttuurivision, joka ulottuu vuoteen 2030. Työryhmä luovutti ehdotuksensa visioksi Helsingin kaupungille tiistaina 18.8. Työryhmän vahva viesti on, että mahdollistaakseen kaupunkilaisille hyvän elämän muuttuvassa maailmassa, Helsingin kannattaa tuoda taide ja kulttuuri kaupungin kehittämisen ytimeen.


Jo nyt ympäristökriisi, väestörakenteen muutokset ja teknologia haastavat totutut ajatusmallit ja toimintatavat. Tulevaisuudessa näiden globaalien haasteiden merkitys vain kasvaa, samoin kasvaa sen merkitys, kuinka näitä ongelmia kykenemme ratkaisemaan. Taide ja kulttuuri antavat kaivattuja työkaluja ennakoimattoman kohtaamiseen ja ongelmien ratkomiseen, visiossa rohkaistaan. Taiteen avulla Helsinki oppii tuntemaan itsensä, kuvittelemaan vaihtoehtoisia maailmoja ja rakentamaan polkuja tulevaisuuteen.

Työryhmän visio rakentuu kolmelle teemalle:

Taide auttaa Helsinkiä kohtaamaan ja muuttamaan tulevaisuuden. Taide lisää ymmärrystä ja edistää kriittistä ja rakentavaa vuoropuhelua sekä edistää kestävää maailmaa. Helsingin tehtävänä on vaalia taidetta alustana ja mahdollistajana.

Taide ja kulttuuri ovat Helsingin kehittämisen keskeisiä voimia. Taiteilijoiden osaaminen on koko kaupungin käytössä läpi toimialojen. Taide ja kulttuuri hyödynnetään vahvistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Taidekenttä lisää yhteistyötä pääkaupunkiseudulla, Suomessa ja kansainvälisesti. Taide tekee Helsingistä luovan.

Jokaisen helsinkiläisen elämä on osa yhteistä helsinkiläisyyttä. Helsinkiläiset luovat kaupungin kulttuurin, ja asukkaiden moninaistuvat kulttuurit saavat kaupungin kukoistamaan. Jokaisella helsinkiläisellä on yhteys taiteeseen läpi elämän.
Teemat konkretisoidaan visiossa toimenpide-ehdotuksiksi, joita on lähes kolmekymmentä. Monet toimenpide-ehdotuksista läpileikkaavat em. kolme teemaa ja kutsuvat eri toimijoita ratkaisemaan asioita yhdessä.

Taide- ja kulttuurivision laatinut työryhmä luovutti vision pormestari Jan Vapaavuorelle ja kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyarille tilaisuudessa, joka lähetettiin suorana Helsinki-kanavalla.

“Taide- ja kulttuurivisio kirittää Helsinkiä katsomaan taidetta ja kulttuuria kokonaisvaltaisemmin, syvemmin ja strategisemmin osana koko kaupungin toimintaa, ei vain siellä missä taidetta ja kulttuuria jo tehdään. Taiteella ja kulttuurilla on keskeinen rooli kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn rakentajana, mutta vielä tärkeämpää on tunnistaa alojen vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyden rakentumiseen. Kaupunki ei voi onnistua tässä yksin. Toivon aktiivista ja laajaa keskustelua siitä, miten visiota tulisi jalkauttaa ja miten se voi edistää kaikkien kaupungin toimijoiden yhteistyötä”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

“Visio haastaa meitä tarkastelemaan ja uudelleen määrittelemään kaupungin roolia suhteessa taiteen ja kulttuurin kenttään, ja suhteessa muuttuvaan Helsinkiin sekä kaupunkilaisten käsitykseen hyvästä elämästä. Jokaisella helsinkiläisellä tulisi olla mahdollisuus löytää oma kulttuurinen kotinsa, joka auttaa juurtumaan ja kokemaan Helsingin omakseen”, apulaispormestari Nasima Razmyar toteaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg. Ryhmän muut jäsenet ovat pääjohtaja Gita Kadambi (Suomen kansallisooppera ja -baletti), toimitusjohtaja Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events Oy), professori Elina Knihtilä (Teatterikorkeakoulu), suunnittelijaopettaja Emmi Komlosi (Helsingin Työväenopisto), toimitusjohtaja Sara Norberg (Cinematic), emeritusjohtaja Leif Jakobsson (Svenska Kulturfonden), koreografi ja taiteellinen johtaja Sonya Lindfors (UrbanApa), taiteilija, taiteen tohtori Teemu Mäki (Suomen taiteilijaseuran puheenjohtaja), erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio (Suomen kulttuurirahasto) ja suunnittelija Ulla Laurio (Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika, työryhmän sihteeri). Työryhmä kuuli laajasti asiantuntijoita, taiteen ja kulttuurin ammattilaisia sekä kaupunkilaisia osana työskentelyään.   

”Työryhmämme teki visiota aikana ennen koronaa, mutta työn ydinsanoma on sen jälkeen vain vahvistunut. Edessä on isoja haasteita ja tulevaisuus tuntematon. Nyt on aika katsoa laajempaa kuvaa ja miten kaupungin kaikki sektorit ja asukkaat auttavat toinen toisiaan. Taide ja kulttuuri tuovat ihmiset yhteen ja avaavat uusia näkymiä. Helsinki tarvitsee taiteen ja kulttuurin tekijöitä, ja päinvastoin”, visiotyöryhmän puheenjohtaja Aleksi Malmberg painottaa.

Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030
Työryhmän visio kaupungille ja kaupunkilaisille maaliskuussa 2020
LATAA VERKKOVERSIO: Taide ja kulttuuri Helsingissä 2030