Helsinki etsii kumppaneita harrastamisen Suomen mallin käynnistämiseen Helsingissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Helsingin kaupungille 22.12.2020 miljoona (1,0) euroa harrastamisen Suomen mallin mukaisen toiminnan käynnistämistä varten. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Hanke käynnistyy harrastustoimintaa järjestävien kumppaneiden kartoituksella ja kilpailutuksella, jota seuraa toiminnan suunnittelu ja organisoituminen.

Avustus käytetään Helsingissä toiminnan käynnistämiseen pilottikaudella, joka kestää tammikuusta kesäkuuhun 2021, luonnollisesti korona-ajan rajoitukset huomioiden. Tuleville kumppaneille on avattu markkinailmoittautumisvaihe julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä. Kumppaneiksi haetaan harrastustoimintaa järjestäviä seuroja, järjestöjä, yrityksiä ja toimijoita liikunnan, kulttuurin tai muun lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan saralta. Varsinainen kilpailutus, jonka perusteella Helsinki tekee hankinnat, avautuu ma 18.1.2021. Kilpailutus toteutetaan dynaamisena hankintamenettelynä.

Pilottikaudella toiminnan tavoitteena on järjestää harrastustoimintaa kouluihin lasten ja nuorten harrastustoiveita kuullen, olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja hyödyntäen sekä luomalla uusia koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyömalleja. Käytännössä harrastustoiminta tapahtuu lapsen tai nuoren omassa koulussa tai sen lähiympäristössä koulutuntien jälkeen. Harrastustoiminnat aloitetaan heti kun koronarajoitukset ja kilpailutuksessa valitut toiminnat sen mahdollistavat.

Koulupäivän yhteydessä järjestettävällä toiminnalla tuodaan mahdollisuudet lähemmäs myös niitä lapsia ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia kokeilla erilaisia harrastuksia ja luodaan polkuja pitkäkestoiseen harrastamiseen. Harrastusmahdollisuuksia ja tietoa harrastamisen sisällöistä tarjotaankin etenkin niille lapsille, jotka eivät harrasta. Heitä tuetaan myös harrastukseen kiinnittymisessä ja heidän ohjaajiensa työtä tuetaan esim. tarjoamalla ajankohtaisia koulutuksia. Ohjattuja, omatoimisia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia nivotaan koulupäivän yhteyteen yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa koko kaupungin tasolla.

Harrastamisen Suomen mallin keskeiset toimintaperiaatteet Helsingissä ovat laadukkuus, matala kynnys, yhdenvertaisuus, lapsilähtöisyys, turvallisuus sekä harrastamisen ilo ja hyvä yhteishenki. Helsingissä toimintaa koordinoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Harrastukset luovat hyvinvointia

Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksien parantaminen ja tietoisuuden lisääminen oman alueen vapaa-ajan toiminnoista on vuonna 2021 kaupungin eri toimialojen yhteinen hyvinvoinnin edistämisen tavoite, jota seurataan osana talousarvion toteutumista. Helsingin kaupunkistrategiassa yhtenä tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on yhteiskunnan ja meidän kaikkien hyvinvoinnin pohja, todella tärkeä asia. Suomen mallin Helsingin pilotilla, joka on kaupungin toimialoja läpileikkaava malli, saadaan kokonaisvaltaisesti ja eri harrastussisältöjen kautta tuettua nuorten turvallista ja merkityksellistä vapaa-aikaa, ehkäistyä yksinäisyyttä, samalla kun nuoret saavat uusia taitoja ja uusia kavereita. Malli tukee myös perheitä, sillä kun harrastukset liitetään koulupäivän yhteyteen, vapautuu ilta-aikaa perheiden yhteiseksi ajaksi”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Irma Sippola kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelusta.

On upeaa, että pääsemme rakentamaan Suomen mallia ja tulevaisuuden harrastustoimintaa. Helsinki on suuri kaupunki, joten tehtävää on paljon. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia kehitetään määrätietoisesti, jotta harrastaminen on yhdenvertaisesti mahdollista asuinalueesta riippumatta ja lasten oikeudet huomioiden”, toteaa Helsingin kaupungin nuorisoasiainjohtaja Mikko Vatka.

Lisätiedot

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä julkisten hankintojen Hilma-järjestelmässä

Harrastamisen Suomen malli kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivuilla

Projektipäällikkö
Irma Sippola
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
041 5121795
irma.sippola@hel.fi

Kuva yllä: Maarit Hohteri/Helsingin kaupunki