Vallisaari

Helsinki Biennaali julkisti kaikki taiteilijat ja teokset

Helsingin Vallisaaressa on ensi kesänä mahdollisuus nähdä ja kokea nykytaidetta ainutlaatuisella tavalla. Ensimmäinen Helsinki Biennaali avautuu yleisölle 12. kesäkuuta ja kantaa nimeä Sama meri. Biennaali esittelee 40 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää, ja teoksista 75 prosenttia on täysin uusia ja ennennäkemättömiä.

Kokonaisuuteen kuuluu niin kuva- ja äänitaidetta kuin installaatioita, videoita, elokuvia ja performansseja. Osa teoksista sijoittuu mantereelle, eri puolille Helsinkiä ja HAM Tennispalatsiin.

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toteutuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma, joka järjestetään ensimmäisen kerran Vallisaaressa 12.6.–27.9.2020. Biennaali on koko Helsingin kaupungin yhteinen hanke, ja sen tuotannosta ja kuratoinnista vastaa HAM Helsingin taidemuseo.

    Kulttuuri ja taide ovat aina olleet keskeinen osa Helsingin tarinaa. Vahvojen taideorganisaatioiden lisäksi on tärkeää saada kaupunkiin taidetapahtuma, joka on paitsi erityisen kiinni ajassa, myös kansainvälisesti kunnianhimoinen ja kaikille avoin. Helsingille merellisyys ja suhde saaristoon on aina ollut merkityksellinen. Helsinki Biennaali tulee paitsi kommentoimaan taiteen kautta globaaleja kysymyksiä myös avaamaan saariston ja merellisten paikkojen merkityksen maailman kehityksessä tavalla, joka koskettaa laajasti ja henkilökohtaisesti, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Biennaalissa 40 erilaista, kansainvälistä taiteilijaa

Biennaalin pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola ovat valinneet mukaan 40 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää luomaan Vallisaareen uusia paikkasidonnaisia teoksia tai esittämään olemassa olevia töitä, jotka asettuvat vuoropuheluun saaren kanssa.

Helsinki Biennaalin teoksissa nousevat esille muun muassa seuraavat teemat: luontoyhteys, rajat ja identiteetit, aika ja sen kerrostumat sekä empatia ja yhteisöllisyys.

Biennaalin taideteokset sijoittuvat eri puolille saarta vanhan tykkitien varrelle. Reitin pituus on noin kolme kilometriä, ja se on helppokulkuista soratietä.

Jaakko Niemelän kuusimetrinen rakennustelineistä koostuva installaatio Laituri 6 nähdään jo mantereelta päin Vallisaareen päin saapuessa. Teos näyttää konkreettisesti punaisella laiturilla korkeuden, jonne merenpinta nousisi, mikäli Grönlannin pohjoinen jääpeite sulaisi kokonaan. 

Vallisaari Lighthouse on Tadashi Kawamatan saareen luoma majakka, joka rakentuu muun muassa saaresta kerätystä puurojusta. Teos kasvaa ulos bunkkerimaisen hissirakennuksen katosta, ja sen kuvitteelliset juuret tunkeutuvat maan uumeniin. Taiteilija inspiroitui erityisesti Vallisaaren maanalaisesta tunneliverkostosta sekä siitä, että saari on nykyään asumaton. Kawamatan teoksen valaisee Helen.

Inga Melderen Repeating Pattern kertoo lapsuudesta suljetussa Vallisaaressa 1950-70-luvuilla. Installaatio jakautuu Luotsitalossa kahteen asuntoon. Ensimmäisessä sukelletaan uimakoulumuistoihin, toisessa palataan jäljittämään salaista luolaa. Meldere taltioi entisten asukkaiden lapsuustarinoita maalauksina huoneisiin.

Outi Pieskin ja Birit & Katja Haarlan ensimmäisen yhteisen teoksen teemaa tukee heidän äiti-tytärsuhteensa. Maailmantuhon tuskassa nuoret tanssivat kutsuen apuun unohdetut saamelaiset maan jumalattaret. Teoksessa eri sukupolvet kuuntelevat esiäitien ääntä niin tanssin kuin saamenkäsityön, duodjin kautta.

Pawel Althamerin teos on toteutettu yhteistyössä Suomenlinnan avovankilan kanssa. Althamer näyttelee yhtä seitsemästä vangista, jotka pakenevat kahlitusta ympäristöstään. Meren ja erilaisten maisemien kautta kulkien he löytävät reitin takaisin luontoon ja itseensä. VR-tekniikalla toteutetussa elokuvassa katsoja pääsee mukaan yhtenä vangeista. Toinen osa teoksesta on dokumentaarinen filmi, joka kuvaa elokuvan valmistumista.

Graffititaiteilija EGSin teos Eilisen ja huomisen saaristo levittäytyy eri puolille Helsinkiä. Se koostuu kahdeksasta kadonneisiin tai mahdollisiin tulevaisuuden saariin viittaavasta veistoksesta. Viisi veistosta sijaitsee paikoilla, joilta on kadonnut veden ympäröimä saari kaupungin rakentamisen myötä. Teoksella EGS käsittelee ihmistoiminnasta aiheutuvaa osittain peruuttamatonta maiseman muuttumista.

Kaksi kivilohkaretta on sijoitettu kaksipuolisen peilin molemmin puolin. Toinen lohkare on aito kivi, toinen sen metallinen peilikuva. Alicja Kwaden teos Big Be-Hide nostaa esiin erilaisuuden ja samanlaisuuden käsitteet. Toinen teos Pars pro Toto koostuu kahdeksasta planeettaa muistuttavasta pyöreästä kappaleesta. Teoksella Kwade viittaa ajatukseen rinnakkaisista, yhtä todellisista maailmoista, joilla jokaisella on oma todellisuutensa.

Media- ja installaatiotaiteilija Teemu Lehmusruusun House of Polypores on hybridimäinen taideteos, jossa yhdistyvät reaaliaikaiset luonnoprosessit, biomateriaalitutkimus ja äänitaide. Teos kuuntelee lähimetsän kaatuneissa puissa tapahtuvaa lahoamista ja muuntaa sen urkusarjana soivaksi installaatioksi.

Dafna Maimonin teos Indigestibles (Sulamattomat) on tilateos ja performanssi, joka käsittelee eksyksissä olevaa nykyajan ihmistä. Maimon muuttaa yhden ruutikellarin ihmien suolistoksi, jonka läpi katsoja kulkee.

Janet Echelman toteuttaa veistoksia ilmatilaan rakennusten ja korttelien mittakaavassa. Hänen veistoksensa 1,78 kohoaa Senaatintorin ylle elokuun ajaksi. Veistoksen muoto on saanut innoituksensa valtameren aaltojen korkeustiedoista. Taiteiden yönä 20.8. teos herää henkiin ja saa ylleen muuttuvan väri- ja äänimaailman, johon katsojat voivat vaikuttaa kännykän kautta. Teoksen tapahtumallinen osuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin juhlaviikkojen kanssa.

Helsinki Biennaaliin kutsuttu monitieteinen tutkimusyksikkö BIOS keskittyy siihen, miten ympäristö on irrotettu taloudesta. Vallisaaren tutkimusasemalla BIOS pyrkii jäsentämään ja havainnollistamaan sitä, miten eriyttäminen tapahtuu, mitä vaikutuksia sillä on ja mitä voitaisiin tehdä toisin. BIOS tuo tutkimusasemalle tietoa kaikkialta maailmasta ja konkretisoi abstraktia tutkimustietoa kävijöiden koettavaksi.

Vallisaari palvelee monipuolisesti

Vallisaari on historialtaan ja luonnoltaan ainutlaatuinen merilinnoitus Helsingin edustalla. Saaren luonto on asettanut Helsinki Biennaalille tarkat raamit, joiden mukaan tapahtuma tullaan toteuttamaan.

Saaresta löytyy useita kahviloita. Vallisaareen kulkee reittiliikenne Kauppatorilta ja Hakaniemestä. Helsinki Biennaali on kävijöille maksuton, kävijät maksavat lauttalipun. Saareen voi tulla myös omalla veneellä.

Lisää aiheesta:

Helsinki Biennaalin taiteilijat

helsinkibiennaali.fi

Merellinen strategia

Kuva: HAM  Helsingin taidemuseo