Kuvassa kaksi Helsinki-avun vapaa-ehtoiset toimittavat ruokakasseja asiakkaalle. Kuvan on ottanut Paula Virta.

Helsinki-avun toimintaan muutoksia heinäkuusta alkaen

Maaliskuun lopussa käynnistetty Helsinki-apu tarjoaa ikääntyneille kaupunkilaisille asiointiapua kauppaan ja apteekkiin vielä kesäkuun ajan. Keskustelutukea ja ohjausta muihin palveluihin saa Helsinki-avun puhelimesta elokuun loppuun asti. Palvelun tarve on viime viikkoina vähentynyt selvästi, kun ikääntyneiden liikkumista ja asiointia rajoittavia valtioneuvoston suosituksia toukokuussa lievennettiin.

Helsinki-apu on Helsingin kaupungin ja seurakuntien yhdessä toteuttama palvelu, joka on tarjonnut yli 70-vuotiaille kaupunkilaisille koronatilanteessa keskustelutukea sekä asiointiapua kauppaan ja apteekkiin. Reilun kahden kuukauden aikana Helsinki-avun palveluun on kertynyt kaikkiaan yli 57 000 soitettua tai vastattua puhelua.

Palvelu on tavoittanut yhteensä noin 27 000 yli 70-vuotiasta helsinkiläistä, joista yli 80-vuotiaiden, soiton saaneiden osuus on 15 500. Huhtikuun kiivaimpaan korona-aikaan Helsinki-avussa vastattiin yli 500 puheluun päivässä, kun taas kesäkuussa sisään tulevia puheluita on kertynyt enää muutamia kymmeniä päivän aikana. Soittokierrosta laajennettiin toukokuun alussa yli 80-vuotiaista kaikkiin yli 75-vuotiaisiin, joiden numero oli saatavilla. Heistä asiointiapua tai keskustelutukea on ilmoittanut tarvitsevansa vain 3 %.

Kaupunki on avautunut ja kesä tullut. Myös ikäihmiset liikkuvat ja asioivat kotinsa ulkopuolella ymmärrettävästi yhä enemmän, pitkän odotuksen jälkeen. Koronatilanne ei ole kuitenkaan ohi, ja ikäihmiset ovat yhä riskiryhmää. Vaikka asiointiapu kauppaan ja apteekkiin päättyy kesäkuussa, Helsinki-avun puhelinpalvelu turvaa koko kesän yli sen, ettei kukaan jää vaille tarvitsemaansa apua. Olemme myös valmiita laajentamaan palvelua uudelleen, jos koronaepidemia sitä vaatii”, Helsinki-avun projektipäällikkö Tomi Lempiäinen toteaa.

Helsinki-avun puhelin 09 310 10020 on avoinna elokuun loppuun asti arkisin kello 9–16. Palvelun supistuttua heinäkuusta alkaen asiakkaat ohjataan normaalisti jatkuviin kaupungin ja seurakunnan ikäihmisten muihin palveluihin, kuten Seniori-infoon, sekä kaupallisten toimijoiden asiointipalveluiden piiriin. Lisäksi kaikkiin tiedossa oleviin Helsinki-avun palveluita tarvitseviin ja aktiivisesti käyttäviin ikäihmisiin ollaan kesän aikana yhteydessä, kerrotaan muutoksista ja ohjataan muihin palveluihin.

Helsinki-apu ohjaa kesälläkin olemassa olevan avun piiriin. Näin myös Helsingin seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset ovat kaupunkilaisten apuna ja tukena. Muutokset ovat olleet nopeita, mutta vastaamme avuntarpeeseen sitoutuneesti kriisin eri vaiheissa. Henkistä ja hengellistä keskustelutukea on myös tarjolla kesän ajan, kun helsinkiläisten seurakuntien puhelinpäivystys toimii joka päivä kello 9–21. Tukena on myös valtakunnallinen Kirkon keskusteluapu”, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo.

Seniori-info palvelee entiseen tapaan

Helsingin kaupungin Seniori-info palvelee entiseen tapaan kaikkia yli 65-vuotiaita helsinkiläisiä ja heidän läheisiään. Seniori-infosta saa tietoa ja ohjausta Helsingin kaupungin, järjestöjen ja yritysten ikääntyneille tarjoamista palveluista.

Seniori-infoon voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos jokin asia huolestuttaa tai tarvitsee apua arkeen, asiointiin tai liikkumiseen”, sosiaali- ja terveystoimiala neuvontapäällikkö Minna Nummi kertoo.

Seniori-infon kautta voi myös tehdä huoli-ilmoituksen yli 65-vuotiaasta helsinkiläisestä. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla numeroon 09 3104 4556 tai täyttämällä sähköinen huoli-ilmoitus osoitteessa hel.fi/seniorit. Seniori-info palvelee 22.6. alkaen arkisin kello 9–15.

Yhteistyössä tehty

Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntien järjestämässä Helsinki-avun toiminnassa ovat olleet mukana myös useat järjestöt, kuten SPR ja Helsinki Missio, sekä lukuisat vapaaehtoiset ja yritysyhteistyökumppanit. HOK-Elanto ja Yliopiston Apteekki sekä Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekit ovat tukeneet avustettua kauppa- ja apteekkiasiointia. Puhelinkeskuksen kontaktijärjestelmän on tarjonnut Genesys. Kuljetuksissa ja logistiikassa Helsinki-avun kumppaneina ovat toimineet Posti ja Logisnext Finland Oy, Helkama-Auto, ŠKODA, Renault Suomi, Stara ja Dometic Finland Oy. Lisäksi Helsinki-avun liikkumista on tukenut HSL:n Kaupunkipyörät, ja uusimpana kumppanina mukaan ruokakassien jakeluun on lähtenyt tietoturvayhtiö F-Secure.

Tämä uutinen julkaistaan hel.fi-sivustolla mahdollisimman pian myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kuva yllä: Paula Virta