Yläilmoista otettu kuva liikuntapuistosta, jossa etualalla hiekka- ja tenniskenttiä, taaempana yleisurheilukenttä.

Helsingin seuraparlamentti uudistuu

Seuraparlamentti on vuonna 2009 perustettu helsinkiläisten liikuntaseurojen yhteistyöelin, joka toimii vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Syksyllä 2021 seuraparlamentin sääntöjä päivitettiin yhteistyössä Helsingin liikuntapalveluiden ja nykyisen seuraparlamentin kanssa. Säännöt käydään yhdessä läpi 9.12.2021 järjestettävässä kaikille avoimessa seurafoorumissa, jonka yhteydessä on samalla seuraparlamentin 2022 valintatilaisuus.

”Edelliset säännöt ovat seuraparlamentin perustamisvuodelta 2009, joten nyt onkin jo ihan luonnollinen aika päivittää seuraparlamentin säännöt”, Helsingin liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja alustaa.

”Uusien sääntöjen ja toimintatapojen myötä seuraparlamentin jäsenten tehtävät on määritelty selkeämmiksi, toimintasuunnitelma ja -kertomus tehdään vuosittain, ja lisäksi toiminnan raamittamisen avuksi on luotu vuosikello”, Salospohja jatkaa.

Lisää jäseniä seuraparlamenttiin

Seuraparlamentin uudistamisella toimintaan haetaan myös lisää jäseniä, joita tavoitellaan kattavasti eri lajien parista. Yhtä lajia kohden seuraparlamenttiin on tarkoitus valita jatkossa vain yksi edustaja. Seuraparlamentin 10-15 jäsentä valitaan jatkossakin kaksivuotiskausiksi, ja täten vuosittain noin puolet jäsenistä on erovuorossa. Seuraparlamentin tulee edustaa helsinkiläisiä seuroja mahdollisimman kattavasti. Mukaan halutaan erilaisten lajien edustajia, yksilö- sekä joukkuelajeja, aikuisten ja lasten liikuntaa, henkilöitä eri puolelta kaupunkia.

Seuraparlamentin uudistumisella on selkeät tavoitteet

”Uudistumisen myötä keskusteluyhteys Helsingin kaupungin, seurojen ja lajien välillä paranee ja seurojen välinen yhteistyö sujuvoittuu. Jatkossa kaupunki pyrkii tukemaan seuraparlamentin toimintaa paremmin, jotta seuraparlamentti voi tuottaa lausuntoja pyydettyihin asioihin, tekee aloitteita ja pyytää seurakentältä julkisemmin näkemyksiä käsiteltäviin asioihin”, Salospohja visioi.

Syksyllä 2021 Helsingin liikuntapalvelut on pyytänyt seuraparlamentilta kannanottoja esimerkiksi korona-avustuskriteereihin ja avustusten eettisten periaatteiden uudistamiseen liittyen. Helsingin liikuntapalvelut pyrkii jatkossa tukemaan aiempaa voimakkaammin seuraparlamentin toimintaa ja edistämään osaltaan sen toiminnan näkyvyyttä, jotta seuraparlamentti saa äänensä entistä paremmin kuuluviin.

”Seuraparlamentti voi toki myös tuoda Helsingin kaupungin tietoon ideoita, näkökulmia ja toiveita helsinkiläisten seurojen edustajana. Seuraparlamentin näkemykset otetaan huomioon Helsingin päätöksenteossa, ja tätä yhteistyötä halutaan entisestään tulevaisuudessa vahvistaa. Kaupunki tukeekin seuraparlamentin toimintaa vahvasti ja haluaa osaltaan siten edistää esimerkiksi seurojen välisen yhteistyön edistämistä seuraparlamentin toivomalla tavalla. Seuraparlamentin tavoite on olla kaikkien helsinkiläisseurojen edunvalvoja, joka edustaa koko Helsingin seurakenttää”, Salospohja päättää.