Nuorisoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa

Helsingin nuorisoneuvostolle uusi hallitus ja lautakuntaedustajat

Helsingin nuorisoneuvoston järjestäytymisviikonloppuna 9.-10.1.2021 valittiin uusi hallitus sekä lautakuntaedustajat kaudelle 2021. Nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Katja Legeza sekä varapuheenjohtajiksi Inka Karlsson ja August Kiattrakoolchai.

”Nuorisoneuvoston jäsenten kiinnostus luottamustehtäviä kohtaan oli tänäkin vuonna korkealla tasolla huolimatta siitä, että kausi on ensimmäistä kertaa kaksivuotinen ja ensimmäinen vuosi on jo takana. Lähes jokaiseen vastuutehtävään pyrki useampi ehdokas, mikä johti tiukkoihin äänestystilanteisiin. Silti sekä hallitukseen että lautakuntaedustajien joukkoon saatiin useita uusia kasvoja.” kuvaili uusi nuorisoneuvoston puheenjohtaja Katja Legeza.

Nuorten ääni kuuluu kunnallisessa vaikuttamisessa

Helsingin nuorisoneuvoston on vaaleilla valittava nuorten muodostama kunnallinen vaikuttamiselin, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Nuorisoneuvostoon kuuluu 30 vaaleilla valittua 13-17-vuotiasta helsinkiläistä nuorta. Yksi nuorisoneuvoston toimintaperiaatteista on taitojen oppiminen ja tavoitteena on, että paikat vaihtuvat ja näin uusia taitoja opetellaan eri rooleista käsin. Hallituksen jäsenistä 40% ja lautakuntaedustajista 50% oli uusia tehtävässään. Toimialaryhmien sisällä vaihtuvuus oli 47%.

”Työ paremman Helsingin puolesta nuorisoneuvostossa jatkuu uudella kokoonpanolla, ja tänä vuonna toivottavasti myös paremmalla menestyksellä koronavirustilanteen suhteen. Uskon, että tänä vuonna onnistumme kehittämään nuorisoneuvostoa entisestään vielä toimivammaksi niin meille, kuin myös kaupunkimme nuorille.”, toivoo Katja tulevasta vuodesta.

Keskeisiksi tavoitteikseen kausille 2020-2021 nuorisoneuvosto on asettanut ilmastonmuutoksen hillinnän ja kestävän kehityksen, nuorten hyvinvoinnin kehittämisen sekä tasa-arvoisen kohtelun.

Nuorisoneuvosto antaa kaksi kertaa vuodessa lausunnon nuorten aloitteista kaupunginvaltuustossa. Helsingin nuorisoneuvostolla on edustuspaikat kaupungin toimialojen lautakunnissa ja heillä on vuosittain yli 300 erilaista kokousta ja tapahtumaa, jossa he tapaavat kaupungin pormestaristoa, toimialajohtoa, virkamiehiä ja erilaisia yhteistyötahoja. Lisää nuorisoneuvostosta ja sen tekemästä työstä voi lukea ruuti.net.

Kuva: Helsingin kaupunki / Ismo Kiesiläinen

Kuvassa nuorisoneuvoston puheenjohtaja Katja Legeza, ensimmäinen varapuheenjohtaja Inka Karlsson (vas.) ja toinen varapuheenjohtaja August Kiattrakoolchai (oik.).Koronatilanteesta johtuen kokohallituksesta ei ole vielä saatavilla kuvaa.

Lisätietoja:

Katja Legeza
nuorisoneuvoston puheenjohtaja
katja.legeza@gmail.com
+358 9 310 33383

Helsingin nuorisoneuvoston hallitus 2021: 

Katja Legeza
nuorisoneuvoston puheenjohtaja

Inka Karlsson
nuorisoneuvoston I varapuheenjohtaja 

August Kiattrakoolchai
nuorisoneuvoston II varapuheenjohtaja 

Miro Maaranen
nuorisoneuvoston sihteeri

Niko Partanen
nuorisoneuvoston sihteeri 

Iris Kässi
nuorisoneuvoston tiedottaja 

Nella Salminen
toimialaryhmän puheenjohtaja
kasvatuksen ja koulutuksen toimialaryhmä 

Verneri Hirn
toimialaryhmän puheenjohtaja
kaupunkiympäristön toimialaryhmä 

Elias Mustamand
toimialaryhmän puheenjohtaja
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaryhmä 

Aisha Mahmood
toimialaryhmän puheenjohtaja
sosiaali- ja terveystoimialaryhmän puheenjohtaja 

Helsingin nuorisoneuvoston toimialaryhmät 2021: 

Kasvatus ja koulutus

Niko Partanen, lautakuntaedustaja
Olivia Sorvari, lautakuntaedustaja
Jenny Vu, lautakuntaedustaja
Ahmednur Farah
Iris Kässi
Lumia Pesonen
Nella Salminen

Kaupunkiympäristö

Verneri Hirn, lautakuntaedustaja
Inka Karlsson, lautakuntaedustaja
Miro Maaranen, lautakuntaedustaja
Waleed Ahmed
Jenni Ahonen
August Kiattrakoolchai
Lauri Pyykkö
Max TalviOja

Kulttuuri ja vapaa-aika

Oona Sainio, lautakuntaedustaja
Victor Ocampo, lautakuntaedustaja
Elo Umukoro, lautakuntaedustaja
Hugo Dahlberg
Sampo Hallivuori
Joel Helin
Elias Mustamand

Sosiaali- ja terveystoimi

Lana Bulatova, lautakuntaedustaja
Jimi Joutsio, lautakuntaedustaja
Alma Rantalaiho, lautakuntaedustaja
Kiti Kuortti
Kukka Luukanen
Aisha Mahmood
Jemina Sandell