Helsingin mallin uudet hankkeet aloittavat tammikuussa 2019

Alueellisen ja osallistavan kulttuurityön eli Helsingin mallin uuden kauden 2019–2021 hankkeet on valittu. Valtaosa mukaan valituista toimijoista on ollut mukana mallin pilottikaudella 2016–2018, uusina aloittavat Suomalainen Barokkiorkesteri sekä Teatteri Tuike. Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto päätti Helsingin mallin avustusten kohdentumisesta kokouksessaan 15.11.2018.

Helsingin mallissa taidelaitoksia ja -organisaatioita kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja paikallisyhteisöjen kanssa. Samalla asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.

Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Kannelmäki-Malminkartano, Tapulikaupunki-Suutarila ja Vuosaari. Hankkeen toiselle kolmivuotiskaudelle on varattu taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista yhteensä 350 000 euroa vuodessa ja ne jakaantuvat seuraavasti:

Kannelmäki- Malminkartano                                                                                     
Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry (musiikki): 50 000 €
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö (teatteri): 50 000 €

Vuosaari
KOM-teatterin Kannatus ry (teatteri): 33 000 € 
Klockriketeatern rf (teatteri): 34 000 €
Suomen valokuvataiteen museon säätiö sr (valokuva ja media): 33 000 €

Tapulikaupunki-Suutarila
Teatteriyhdistys Tuike ry (teatteri): 20 000 €
Zodiak Presents ry (tanssi): 50 000 €
Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulu (musiikki): 30 000 €
Helsingin teatterisäätiö (teatteri): 50 000 €

"On tärkeää että Helsingin osallistavaa alueellista kulttuurityötä jatketaan. Ensimmäisen kolmivuotiskauden kokemukset ovat olleet kannustavia ja asukaspalaute positiivista. Nyt valittiin vähemmän alueita ja toimijoita, mutta jaetaan enemmän rahaa. Näin toiminnan vaikuttavuus kasvaa ja kokonaisuus näyttäytyy asukkaille selkeämpänä. Mukana on useita ensimmäisen kauden toimijoita, mikä rakentaa Helsinkiläisille kulttuurilaitoksille arvokasta erityisosaamista", kulttuuripalvelupäällikkö Stuba Nikula arvioi.

Helsingin mallin avulla tasapainotetaan ja monipuolistetaan kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistetaan kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta. Toisen avustuskauden tavoitteet ovat jatkoa pilottikauden tavoitteille. Uutuutena toisen avustuskauden suunnittelussa on Vuosaaressa käynnistetty yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeiden toivotaan siellä osaltaan luovan edellytyksiä vuoropuhelulle kaupunkiorganisaation ja asukkaiden kesken.

Uudet hankkeet käynnistyvät alueilla heti vuodenvaihteen jälkeen. Tapulikaupunki – Suutarilan hankkeet esittäytyvät asukkaille tiistaina 4.12. klo 17.30 Tapulikaupungin kirjastossa (Ajurinaukio 5).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston päätöstiedote 15.11.2018 on luettavissa kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Veikko Kunnas
Kumppanuuspäällikkö
Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aika
(09) 310 37002
veikko.kunnas@hel.fi

Helsingin malli

Kuva: Klockriketeaternin Kätketty Vuosaari/ Helsingin malli 20162018.
Kuvaaja: Karl Vilhjálmsson

HUOM: Uutista korjattu 15.11.2018 klo 19.08, siten, että Suomen Kansallisteatterin osakeyhtiön hanke kirjattiin Kannelmäen ja Malminkartanon alle.

JAA