Kuvassa innovaatio-ohjelmaan osallistuneet osallistujat Helsingin kaupungintalon aulassa. Kuva: Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupunki haki ratkaisuja Harvardin innovaatio-ohjelmasta ikäihmisten liikkumattomuuteen

Helsingin kaupunki osallistui Harvardin yliopiston ja Bloomberg Philantrophies -säätiön toteuttamaan ohjelmaan ainoana eurooppalaisena kaupunkina. Innovaatio-ohjelma opetti ihmisten kohtaamisen tärkeydestä ja ketterämmästä toimintakulttuurista.

Harvardin yliopiston ja Bloomberg Philantrophies –säätiön yhdeksän kuukautta kestävä innovaatio-ohjelma keräsi yhteen 11 työntekijän tiimin kaupungin jokaiselta toimialalta. Ohjelman teemaksi valikoitui ikäihmisten arkiaktivisuuden edistämisen kaupungin Liikkumisohjelman hengessä.

Suomessa on Euroopan nopeimmin ikääntyvä väestö ja Helsinki ikääntyy muun Suomen lailla. Ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaiden määrä Helsingissä kasvaa 108 000:sta 170 000:een vuoteen 2050 mennessä. Ohjelma tarjosi konkreettisia työkaluja vaikeiden ongelmien ratkaisuun ja lupaavien uusien ideoiden testaukseen.

Kiitosta sai erityisesti monialainen tiimi, joka koostui ikääntyneiden kanssa päivittäin työskentelevistä työntekijöistä eri alojen asiantuntijoihin. Ryhmän laaja ammatillinen tai henkilökohtaisen elämän tuottama kokemustieto toimi lähtökohtana, kun määriteltiin ongelma ja sen juurisyyt.

”Jälkikäteen voi sanoa, että näin rikasta ajatuksen vaihtoa ikäihmisten liikkumisen lisäämisestä ei olisi syntynyt ilman monialaista tiimiä. Erityisen hienoa tässä ohjelmassa oli juuri se, että eri toimialat tekivät tätä yhdessä”, toteaa sosiaaliohjaaja Tuula Sillanpää Kustaankartanon palvelukeskuksesta.

Ohjelman tavoitteena ikäihmisten liikkumattomuuteen liittyvien kysymysten lisäksi oli vahvistaa käyttäjälähtöisen palvelukehityksen periaatteiden ja menetelmien osaamista kaupunkiorganisaatiossa. Tiimiä luotsasi Bloomberg -säätiön palkkaama palvelumuotoilija Ruben Ocampo, joka on erikoistunut viemään kaupunkien suunnittelutyötä käyttäjälähtöisempään suuntaan.

Pohjana ongelman ratkaisulle toimi laaja tutkimustieto aiheesta. Tämän lisäksi innovaatio-ohjelma toi tutkimusnäytön rinnalle näkemyksen suoraan ikäihmisiltä itseltään. Metodina toimivat haastattelut: ryhmän jäsenet jalkautuivat ikäihmisten pariin esimerkiksi kauppa- ja terveyskeskuksiin.

Innovaatio-ohjelman opit ikäihmisten liikkumisen edistämiseksi muotoutuvat osaksi Helsingin Liikkumisohjelmaa, joka sisältää lähes 60 toimenpidettä.

Lue osallistujien mietteitä ohjelmasta jutun pidemmästä versioista Helsinki Liikkuu –sivustolta.

Lisätietoja:

Helsingin liikkumisohjelma

#HelsinkiLiikkuu


JAA