Urheiluseurojen seuratuet jakautuvat Helsingissä varsin tasaisesti, kertoo tutkimus. Kuvassa muodostelmaluitelijat harjoituksissa ulkojäällä.

Tutkimustulos: Helsingin kaupungin liikuntaseuroille myöntämä tuki jakautuu sukupuolittain tasaisesti

19.12.2018 13:03

Helsingin kaupungin liikuntapalvelussa toteutettiin vuonna 2018 arviointi, jossa selvitettiin seurojen tukimuotojen jakautumista sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta sekä sitä, miten liikunnan avustukset sekä liikuntatiloihin ja –paikkoihin myönnetyt subventoidut tilavuorot tukevat eri sukupuolten seuraharrastamista. Arviointi on osa Helsingin kaupunkistrategian mukaista hanketta sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. 

Tutkimuskohteena oli noin helsinkiläistä 350 avustettavaa seuraa, joiden vaikutuspiirissä on noin 100 000 helsinkiläistä naista, miestä, tyttöä ja poikaa. Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 800 aktiivisesti toimivaa liikuntaseuraa ja niissä harrastetaan 100 eri liikunta- ja urheilulajia.

Liikunnan seuratuen sukupuolivaikutusten arviointi –tutkimuksen keskeinen viesti on, että nykykriteerein seurojen käyttöön myönnetty julkinen tuki on jaettu sukupuolittain varsin tasaisesti.

– ”Tämä on ensimmäinen Helsingin kaupungin tekemä selvitys seuratuen sukupuolivaikutuksista ja siitä, miten tasa-arvo toteutuu seuratuessa," toteaa liikuntajohtaja Tarja Loikkanen.

- "Muutoksen suunta on vuonna 2016 toteutetun avustusuudistuksen jälkeen oikea. Jatkossakin on tärkeää seurata seurojen harrastajamäärien ja kaupungin liikuntatilojen käyttäjämäärien kehittymistä sukupuolinäkökulmasta”, hän jatkaa.

Tuet ovat jakautuneet tasaisesti nimenomaan silloin, kun seurakenttää tarkastellaan moninaisten seurojen muodostamana kokonaisuutena. Nyanssieroja havaitaan, kun seuratukijärjestelmää tai seurakenttää pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin. Keskimäärin seurat näyttävät pitävän tärkeinä kaupungilta saamiaan tukia ja olevan niihin nykyisin varsin tyytyväisiä.

Arviointiraportissa esitetään tutkimustulosten perusteella konkreettisia toimenpidesuosituksia seuratukijärjestelmän edelleen kehittämiseksi ja sukupuolivaikutusten tarkastelemiseksi myös laajempana kuin ainoastaan seuraliikuntaa koskevana kysymyksenä.

Toimenpidesuositukset koskivat muun muassa koko seurakentän ottamista tarkastelun kohteeksi, koulujen liikuntasalien käyttömaksuja, tilavarausjärjestelmää, seuratukijärjestelmän tiedonkeruumenetelmiä ja liikuntatilojen ja paikkojen suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehittämistä.


JAA