Kuvassa nuoret liikkuvat värikkäällä puusillalla

”Harrastaminen on mielekästä ajanvietettä, johon kaikilla on oikeus” – Enemmän yhdessä -hanke luo uudenlaista harrastuskulttuuria

Kannelmäen-Malminkartanon alueella pyritään luomaan matalan kynnyksen harrastustoimintaa erityisesti niille, jotka eivät harrasta – tai eivät koe harrastavansa – mitään. Alueellisessa kyselyssä lokakuussa 2019 noin 50 prosenttia alueen 8-luokkalaisista vastasi, että heillä ei ole säännöllistä harrastusta.

Enemmän yhdessä -hanketta pilotoidaan vuosina 2019-2021 Kannelmäen-Malminkartanon alueella. Alueella on mm. paljon yhden huoltajan perheitä ja verrattain vähän harrastustoimintaa. Alueen kouluterveyskyselyssä onkin korostunut lasten ja nuorten yksinäisyyden tunne. Alueelle on perustettu Kantsun ja Maltsun harrastajat -verkosto, joka suunnittelee ja toteuttaa harrastustoimintaa yhteistyössä.

Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan harrastuksista ja harrastamisesta? Hankkeen projektipäällikkö Jukka Moilanen korostaa, että harrastus ei edellytä vakituista treenaamista, seuran jäsenyyttä, kalliita välineitä tai ylipäätään minkäänlaista tuloksiin tähtäävää suorittamista, vaikka moni mieltääkin harrastuksen juuri tämän kaltaisten kriteerien mukaan. Sen sijaan harrastus on yksinkertaisesti mielekästä ajanvietettä, johon kaikilla lapsilla ja nuorilla pitäisi olla oikeus. Liian sitouttavan harrastustoiminnan ohella harrastamista voi yhtä lailla hankaloittaa huonosti organisoitu toiminta, joka ei kannusta jatkamaan harrastusta. Tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta harrastuskulttuuriin, Moilanen arvioi. Harrastuksiin tulisi voida liittyä omista lähtökohdistaan, ilman ennakkotaitoja, sitoutumista tai rahallista satsausta.

Harrastustoiminta lisää yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Enemmän yhdessä -hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena onkin, että Kannelmäen ja Malminkartanon alueen lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuudet hyvään elämään tasoittuvat. Alueelle syntyy positiivinen harrastamisen kulttuuri, joka houkuttelee mukaansa laajasti alueen toimijoita ja harrastajia sekä yhteisö, joka tekee yhteistyötä ja tuottaa monipuolisia palveluita ja tapahtumia alueen lapsille, nuorille ja perheille.

Harrastuskaruselli pyörii

Kannelmäen peruskoululla on aloitettu Harrastuskaruselli, jossa paikalliset seurat tarjoavat ilmaista harrastustoimintaa koulun tiloissa neljän viikon sykleissä. Näin lapset pääsevät kokeilemaan eri lajeja monipuolisesti, maksuttomasti ja matalalla kynnyksellä. Harrastuskarusellista on saatu hyviä kokemuksia ja sitä on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa.

Tavoitteena on rakentaa koulun jälkeen toimiva iltapäivätoimintaohjelma, joka mahdollistaa harrastustoimintaa laajasti koulujen tiloissa ja tukee koululaisten arkea monipuolisesti. Verkostossa on tällä hetkellä mukana jo parisen kymmentä alueen toimijaa, on kaupungin toimijoita eri toimialoilta, mutta myös kolmannen sektorin toimijoita. 

Moilanen toivottaa kaikenlaiset uudet yhteistyökumppanit tervetulleiksi. Hankkeen kautta järjestyi muun muassa taannoin alueen nuorille mahdollisuus osallistua yhteistyössä Emma Gaalan kanssa järjestettyyn Emma School -projektiin, jossa musiikki- ja tapahtuma-alan toimijat tutustuttivat nuoria musiikin ja tapahtumien tuotantoon.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa myös erityisen tuen tarpeessa oleville perheille. Heille pyritään tuottamaan myös sellaista harrastustoimintaa, johon perheet voivat tulla yhdessä.

Verkosto järjestää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa perheiden laskiaistapahtuman Malminkartanossa tiistaina 25.2. klo 17.30-19.00 (Malminkartanon kenttä ja Naapuripellontie 10). Tapahtumassa on mukavaa toimintaa perheille ja mahdollisuus tutustua alueen harrastustoimintaan.

Enemmän yhdessä hanke on osa Mukana-ohjelmaa, joka on eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrategiahanke.

Lisätiedot: Jukka Moilanen, jukka.moilanen@hel.fi, puh. 040 640 2125

Kuva: Helsingin kaupunki