Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta alkaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 1.2. alkaen - kirjastot edelleen avoinna rajoitetusti  

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 27.1. kokouksessaan, että lasten ja nuorten liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta avautuu Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa 1.2.2021 alkaen. Kulttuurikeskukset, museot, sisäliikuntapaikat ja nuorisotilat pysyvät muutoin kiinni 28.2. asti. Kirjastot ovat edelleen rajoitetusti avoinna. Ulkona tehtävä nuorisotyö toteutetaan enintään 10 hengen ryhmissä.  
 
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan avaaminen 1.2. alkaen 
Alle 20-vuotiaiden liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta voidaan käynnistää 1. helmikuuta alkaen Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien hallinnoimissa tiloissa rajatusti ja erityistä terveysturvallisuusohjeita noudattaen. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. 

Toimintaa voidaan toteuttaa kuntien liikuntatiloissa, kulttuuritiloissa, kouluissa, kirjastoissa ja nuorisotiloissa. Toimintaa voivat toteuttaa liikuntaseurat, nuorisojärjestöt, muut yleishyödylliset yhdistykset, taiteen perusopetuksen toimijat, muut yhteisöt ja kaupunkien vapaa-ajan palvelut. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu myös ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Toiminta toteutuu ulkona ja sisällä jo aiemmin varatuilla vuoroilla.   
 
Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot on edelleen peruttu. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai koulu- ja päiväkotoryhmien vierailuja vapaa-ajan toimipaikkoihin ei järjestetä.  
 
Kuntien ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.  

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.   
 
”Koronaviruksen leviämisen estäminen edellyttää kaupungeilta, yhteisöiltä ja jokaiselta kuntalaiselta laajamittaisia poikkeusratkaisuja ja vastuullista toimintaa. Pandemia-aikana jokaisen ihmisen toiminta vaikuttaa sekä omaan että toisten turvallisuuteen ja terveyteen. Samaan aikaan meillä on erityinen huoli ja vastuu huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kaverisuhteet, onnistumisen kokemukset ja turvallisten aikuisten läsnäolo ovat elintärkeitä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen kannalta. Siksi harrastustoimintaa avataan rajoitetusti ja erityisjärjestelyillä”, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.  
 
Toiminnassa noudatettavat periaatteet: 

  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.   
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.  
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoristusten aikana.   
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.  
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.  
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.  
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön  
  • Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.   

Nuorisotyö alkaa rajatusti ulkona  
Nuorisotyössä toteutetaan ulkona toimintaa nuorille enintään 10 hengen ryhmissä. Nuorisotyön ulkotoiminta keskittyy asuinalueille ja ei kokoa yhteen joukkoja, vaan tarjoaa mielekästä tekemistä jo yhteen kokoontuneille nuorille. Ulkona pienryhmissä (enintään 10 osallistujaa) tehtävä nuorisotyö tarjoaa nuoriso-ohjaajille työvälineitä ja mahdollisuuksia vastata nuorten tarpeisiin ja ehkäistä syrjäytymistä. Toimintaa kohdennetaan erityisesti niille nuorille, joiden hyvinvoinnista ollaan huolissaan. 
 
Kulttuurikeskukset, sisäliikuntapaikat, nuorisotilat ja museot kiinni 28.2.2021 saakka, kirjastot rajoitetusti auki 
Kulttuurin ja vapaa-ajan asiakastilat pysyvät suljettuina 28.2. asti, lukuun ottamatta rajoitetusti aukiolevia kirjastoja ja lasten ja nuorten harrastustoiminnalle varattuja tiloja.  
 
Kirjastot ovat avoinna rajatusti ja terveysturvallisesti. Ne tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluvat:  

– Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona.    
– Välttämätön, lyhytaikainen asiointi asiakastietokoneilla.  
– Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.  
– Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.  
– Asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä.  
 
Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.  
 

Yleisötilaisuuksien järjestäminen 

 Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta. Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.    

Rajoitukset ovat voimassa 1.– 28.2.2021. Päätöksen rajoitusten jatkamisesta alueella teki 27.1.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto.    

Yksityistilaisuuksien järjestäminen 

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan edelleen rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.    

Suositus on voimassa 28.2.2021 saakka.   
 

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa 

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia. 
 

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä. Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.